Riadenie kvality

Najvyššia kvalita našich riešení z nás robí spoľahlivého partnera pre spoločnosti zo súkromnej aj verejnej sféry. Kvalitu pravidelne zabezpečujeme našimi overenými spôsobmi a riadime sa najnovšími medzinárodnými štandardmi.

Certifikácie a hodnotenie kvality

SEI CMMI MATURITY LEVEL 4

 

Standard SEI-CMU – stupňovitý model zrelosti úrovne 4

Chcem vidieť certifikáciu

IBA Group

IBA CZ

ČSN EN ISO 9001:2009

Chcem vidieť certifikáciu

ČSN ISO/IEC 20000-1:2012

Chcem vidieť certifikáciu

ČSN ISO/IEC 27001:2014

Chcem vidieť certifikáciu

IBA IT Park

ISO/IEC 27001:2013

Chcem vidieť certifikáciu

IBA Gomel Park

DIN EN ISO 9001:2015

Chcem vidieť certifikáciu

STB ISO/IEC 27001-2016

Chcem vidieť certifikáciu

STB ISO 9001–2015

Chcem vidieť certifikáciu

IBA Kz

ST RK ISO 9001–2016 / ISO 9001:2015

Chcem vidieť certifikáciu

ST RK ISO 14001–2016 / ISO 14001:2015

Chcem vidieť certifikáciu

ST RK OHSAS 18001–2008 / OHSAS 18001:2007

Chcem vidieť certifikáciu

IBA — Architektura podnikání

STB ISO 9001–2015

Chcem vidieť certifikáciu