Digitalizujte, uchovávajte, spravujte a zdieľajte obchodné dokumenty a dáta pomocou riešení Enterprise Content Management. Sprehľadní a zjednoduší tok informácií vo vašej firme. S ECM máte všetko na jednom mieste - vyťažovanie, správu, zdieľanie a bezpečnú ochranu papierových dokumentov a digitálneho obsahu. IBA má vďaka vlastnému vývoju a dlhoročným skúsenostiam obrovskú výhodu v schopnosti dodať riešenie pre akokoľvek veľký objem dát. Najčastejšie využívame riešenie IBM FileNet alebo MS SharePoint doplnené o rozšírenie od spoločnosti Nintex.