Identifikácia podvodov

Potrebujete identifikovať zhodu predmetov na rôznych fotkách? Ponúkame vám nástroj, ktorý porovnáva predmety (objekty) na fotografii s predmetmi na fotkách v databázach alebo na internete a vyhľadáva zhody. Nástroj vyhľadáva špecifické znaky ako poškodenie predmetu, značky, nápisy, logá, súčiastky, dokáže sa zamerať na objekt ale aj na okolie objektu. Dokáže rozpoznať totožné objekty aj v prípade, že sa zmenila farba objektu, objekt je čiastočne prekrytý, alebo bol objekt zasadený do iného prostredia.