Prečo nakupovať inde, ako u lídra na trhu? Budujte a udržujte kontakty so svojimi klientmi aj zamestnancami a umožnite im vzájomne komunikovať vďaka portálovým riešeniam. IBA je v oblasti portálov špičkou na trhu a veríme, že pre vás nájdeme konštruktívne riešenie pre zjednotenie ľudí, dát i firemných procesov. Máme profesionálny content management tím a dlhoročné skúsenosti s implementáciou hotových riešení Liferay, IBM WebSphere alebo MS Sharepoint aj s vývojom vlastných riešení.