8 trendov FMCG v roku 2024: riešenia TOP-spoločnosti

23 Februára, 2024 

V roku 2024 v súvislosti s rastúcimi požiadavkami ľudí ku kvalite skúsenosti nákupu, a taktiež ich záujmu k digitálnym inováciám, spoločnosti budú čeliť novým výzvam. A podniky sa budú musieť prispôsobiť zmenám.

Podľa štatistiky svetový trh FMCG v roku 2022 odborníci ocenili na $11,3 mil. V roku 2028 sa očakáva jeho rast do $15,2. To znamená, že priemerná ročná miera rastú bude takmer 5% v dobe od 2022 do 2028.

FMCG-trh sa rýchlo rozvíja, a najmä preto si vyžaduje pozornosť k trendom, ktoré budú formovať odvetvie v blízkej budúcnosti. V článku si povieme o kľúčových trendoch, ktoré určujú vývoj odvetvia FMCG v roku 2024, ako aktuálnych, tak aj tých, ktoré strácajú svoju popularitu.

Nové trendy roku 2024

1. Trvalý rozvoj: integrácia ekologických praktík v obchodnej stratégii

Trvalý rozvoj sa stáva nielen normou, ale aj kľúčovým faktorom rastu pre spoločnosť. Spotrebitelia sú čoraz viac sú ohľaduplní k životnému prostrediu a spoločnosti FMCG aktívne zavádzajú ekologické postupy. Vyhýbanie sa jednorazovým obalom, používanie recyklovaných materiálov a energeticky úsporných technológií sa stávajú štandardom. Spoločnosti, ktoré na tom akcentujú, nie len upevňujú a rozvíjajú na trhu svoje značky, ale aj prilákavajú pozornosť ekologický vedomých spotrebiteľov. a

Príklad. Nestlé sa zaviazalo znížiť emisie skleníkových plynov na nulu do roku 2050. Okrem toho sa spoločnosť zaviazala, že do roku 2025 budú všetky obaly svojich produktov recyklovateľné alebo pripravené na opätovné použitie.

2. Nákupná skúsenosť: prilákanie prostredníctvom virtuálnej a rozšírenej reality

Technológie čoraz viac využívajú spoločnosti v odvetví FMCG. Inovácie pomáhajú ponúknuť spotrebiteľom nie len produkty, ale aj zážitky. Ľudia sa radi hrajú, milujú interaktivitu, preto spoločnosti to začínajú využívať pri svojej propagácii. Napríklad rozšírená a virtuálna realita vytvára lákavejšiu a interaktívnejšiu skúsenosť vzájomného pôsobenia s produktom. Zákazníci sa zapájajú, zaujímajú sa a lojálni značke, pretože dostali pozitívne emócie. Tento trend robí značky viac viditeľnými a zlepšuje spotrebiteľskú skúsenosť.

Príklad. IKEA používa technológiu virtuálnej reality na vytvárania virtuálnych prehliadok svojich obchodov. Zákazníci sa môžu „prechádzať“ po obchode, prezerať si produkty a dokonca umiestniť nábytok do virtuálnych interiérov svojho domova, aby videli, ako to bude vyzerať.

L’Oreal implementovala technológiu AR, aby pomohla zákazníkom vybrať si kozmetiku. Pomocou mobilnej aplikácie si zákazníci môžu vyskúšať rôzne odtiene make-upu alebo farby vlasov v reálnom čase pomocou fotoaparátu svojho zariadenia. Pomáha to spotrebiteľom uvidieť, ako bude produkt na nich vyzerať ešte pred jeho nákupom.

3. Priama distribúcia medzi spotrebiteľmi: značky nezávisle interagujú prostredníctvom online kanálov

Priama distribúcia sa stáva strategickým krokom pre spoločnosti FMCG. Interakcia so spotrebiteľmi prostredníctvom ich vlastných online a offline predajné kanály pomáha spoločnostiam priamo ovplyvniť lojalitu zákazníkov, lepšie ich spoznať, pochopiť ich potreby, a tým zaručiť stabilný rast podnikania. Tento prístup znižuje vzdialenosť medzi výrobcami a spotrebiteľmi a poskytuje jedinečné príležitosti na personalizáciu služieb a ponúk.

Príklad. Procter & Gamble (P&G), jedna z najväčších FMCG spoločností, zaviedla stratégiu priamej distribúcie prostredníctvom svojho internetového obchodu. Zákazníci si môžu nakúpiť produkty P&G priamo z oficiálnej webovej stránky spoločnosti, čo umožňuje značke priamo nadviazať spojenie so spotrebiteľmi, zbierať názory používateľov a poskytovať personalizované ponuky.

Stále ešte aktuálne trendy 2023

4. Digitalizácia: inovácie a riešenia na základe umelej inteligencie v oblasti FMCG

Digitalizácia a inovácie v oblasti umelej inteligencii menia procesy v FMCG. Pomáhajú zlepšiť efektívnosť výroby, optimalizovať reťazce dodávok. To znamená, že spoločnosti sú viac flexibilné a adaptívne k zmenám trhu.

CMR-systémy, automatizované chaty podpory tvoria už základ akejkoľvek úspešnej spoločnosti. Teraz trend už prechádza na vyššiu úroveň a komplexnú automatizáciu, ktorá ovplyvňuje nie len výrobcov a distribútorov tovarov FMCG/CPG, ale sa rozširuje aj na spotrebiteľov.

Implementácia rôznych nástrojov a zameranie sa na automatizáciu pomôže zlepšiť spokojnosť zákazníkov a vytvoriť pozitívny imidž značky. Základným cieľom automatizácie je optimalizácia a zlepšenie skúsenosti zákazníkov. Riešenia na základe umelej inteligencii, ako aj strojové učenie (ML) alebo počítačové videnie (CV) pomáhajú zlepšiť skúsenosť zákazníkov, zvýšiť ich spokojnosť a tým udržať zákazníkov.

Príklad. S Goods Checker je jednoduchšie kontrolovať vystavenie a zaručiť sledovanie situácie out-of-stock. Takáto automatizácia pomôže prezentovať produkt zákazníkovi tak, ako ste zamýšľali, a zabezpečiť dostupnosť tovaru v regáloch. Vďaka produktu Goods Checker „Alfa-Distribúcia dokázala efektívne kontrolovať dostupnosť tovarov v regáloch obchodov, sa znížili náklady na merchandising, čo zvýšilo súlad s planogramom zo 60 % na 90 % a výrazne skrátilo čas auditu v teréne.

5. Elektronické obchodovanie s tovarom každodennej potreby online platformy formujú budúcnosť nákupov

Elektronické obchodovanie naďalej posilňuje svoju pozíciu v oblasti FMCG a presúva nákup tovarov každodennej potreby do virtuálneho priestoru. Rozvoj online platforiem vytvára pre spotrebiteľov pohodlné prostredie, ktoré im umožňuje jednoducho nájsť, porovnať, vybrať najlepší produkt a objednať si produkty niekoľkými kliknutiami. Životné tempo sa zrýchľuje a zákazníci požadujú okamžitú dostupnosť tovaru, čím ďalej tým viac preferujú online nakupovanie.

Príklad. Mnohé značky a obchody s oblečením poskytujú možnosť objednať si tovar online. Zákazníci si môžu vybrať z rôznych kolekcií, objednávať a vracať tovar, ak nie je vhodný. Spomedzi takých značiek Zara, ASOS a Amazon Fashion, Wildberries a iné Okrem toho, zákazníci môžu objednávať chémiu pre domácnosť, tovar pre domácnosť a tovar každodennej potreby z internetových obchodov Amazon Household, Walmart a iné.

6. Personalizácia: Špeciálne ponuky pre určité potreby

Vo svete, kde sa individualita cení viac ako kedykoľvek predtým, sa personalizácia stáva kľúčovým prvkom marketingových stratégií FMCG. Spoločnosti využívajú údaje spotrebiteľov pre vytvorenie ponúk, ktoré zodpovedajú konkrétnym potrebám. Pomáha to vytvoriť pevné vzťahy so zákazníkom, zvyšujúc úroveň interakcie a spokojnosti spotrebiteľov.

Príklad. Amazon aktívne používa algoritmy strojového učenia na poskytovania personalizovaných odporúčaní. Analyzujú históriu nákupov, zobrazenia produktov a ďalšie údaje, aby používateľom ponúkli položky, ktoré budú pre nich zaujímavé.

Coca-Cola spustila kampaň „Zdieľajte kolu“, kde boli mená spotrebiteľov vytlačené na fľašiach od sódovky. To vytvorilo efekt personalizácie, ktorý umožnil ľuďom zdieľať nápoje s menami svojich priateľov alebo si vybrať fľaše s vlastnými menami.

7. Veľké dáta a analytika: hĺbkové pochopenie spotrebiteľského správania

Používanie veľkých dát a analýzy sa stáva súčasťou marketingovej stratégie FMCG. Spoločnosti používajú údaje zákazníkov, žeby lepšie rozumieť ich preferenciám, správaniu a potrebám. To zaisťuje presne doladenie marketingových kampaní, úpravu produktov podľa požiadaviek zákazníkov a mnoho ďalšieho. To všetko pomáha spoločnosti lepšie sa prispôsobiť zmenám na trhu.

8. Propagácia za účasti influencerov na sociálnych sieťach: vplyv blogerov rastie

Stále neoddeliteľným faktorom pre podnikateľov v odvetví FMCG je rast digitálneho marketingu. Tradičná reklama v televízií a v Google naďalej stráca účinnosť. Sú potrebné nové kanály.

Napríklad zákazníci sledujú blogerov a influencerov na všetkých možných sociálnych platformách, ako sú Tik Tok, Instagram, YouTube a iné.

Spolupráca s influencerami na sociálnych sieťach sa stáva efektívnou metódou propagácie. Blogeri vytvárajú dôveryhodné spojenie s publikom a ovplyvňujú nákupné správanie. Spoločnosti v oblasti FMCG to využívajú a snažia sa zvýšiť atraktívnosť produktov pre mladú, digitálnu generáciu.

Trendy, ktoré strácajú na aktuálnosti

1. Tradičné retailové formáty

Tradičné retailové formáty strácajú na atraktivite v dôsledku rozvoja digitalizácie a elektronického obchodovania. Spotrebitelia uprednostňujú pohodlie a tradičné predajne ustupujú do pozadia.

2. Nie eco-friendly

So zvýšením ekologického vedomia spotrebiteľa, produkty a technológie, ktoré nezodpovedajú koncepcie eco-friendly, sa stávajú menej atraktívnymi. Ignorovanie ekologických požiadaviek je riziko straty podielu na trhu, pretože spotrebitelia vyberajú produkty, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a stabilnému rozvoju.

3. Hromadná štandardizácia

S rastúcim dopytom po jedinečnosti produktov stráca masová štandardizácia svoju atraktívnosť. Spotrebitelia chcú individualitu, čo ohrozuje masovú výrobu štandardizovaných produktov.

4. Prémiové tovary

Trend zvyšovania prémiovej kvality produktov sa stáva menej aktuálnym, keďže spotrebitelia oceňujú cenovú dostupnosť a funkčnosť. Značky, ktoré sa snažili o prémiové umiestnenie, sú nútené prehodnotiť svoje stratégie a zamerať sa na kvalitu a cenovú dostupnosť.

Uplatňovanie trendov je možnosť získať spotrebiteľov a zvýšiť zisk

FMCG-priemysel v 2024 roku čelí novým výzvam.  Spoločnosti sa prispôsobujú trendom a ponúkajú produkty, ktoré reagujú na potreby spotrebiteľov a podieľajú sa na vytváraní ekologicky stabilnej budúcnosti. Vek digitalizácie otvára príležitosti a značky, ktoré uplatnia tieto trendy do svojej stratégie a podarí sa im obsadiť vedúce postavenie.

Sme tu pre vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
  IBA Slovakia

  Nastavenie súkromia

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other