Goods Checker

Ekosystém pre automatizáciu merchandisingových procesov

Riešenie pre výrobcov FMCG/CPG, distribútorov a merchandisingové agentúry založené na počítačovom videní.

Goods Checker pomáha rozpoznať správnosť vyloženia a tiež prítomnosť či neprítomnosť tovaru v regáloch s presnosťou 98%. Riešenie funguje so SKU všetkých veľkostí a tvarov.

Goods Checker generuje podrobné analýzy v zadaných prierezoch a integruje sa s akýmkoľvek systémom BI.

Spustenie pilotného projektu trvá iba 2 až 3 týždne.

Čo je Goods Checker?

Goods Checker je riešenie SaaS , ktoré automatizuje všetky fázy merchandisingu: vytváranie a úprava planogramov, analyzovanie SKU na regáloch predajní, porovnávanie vyloženia s planogramami a generovanie podrobných analýz.

Vďaka Goods Checker vykonávajú merchandiseri audit predajného miesta rýchlejšie a kvalitnejšie a analytické správy sú založené na presných a spoľahlivých dátach, ktoré sú k dispozícii ihneď po audite.

Objektívne KPI

Objektívne KPI

Manažéri zadávajú reálne KPI a objektívne hodnotia merchandiserov.

Dôvody nesúladu s planogrammi

Dôvody nesúladu s planogrammi

Manažéri sledujú dôvody, prečo nie sú dodržané planogramy – tovar je vypredaný, porucha zariadenia atď.

Posúdenie reálnej situácie na regáloch

Posúdenie reálnej situácie na regáloch

Manažéri dostávajú informácie o skutočnej situácii v predajniach a na regáloch: aký podiel miesta na regáli zaberá váš produkt a produkty konkurence, ako dobre pracujú zamestnanci.

až 7%nárast tržieb výrobcu FMCG v maloobchode
100%spracovanie všetkých návštev merchandiserov v predajniach
až 45%skrátenie času auditu a spracovania údajov

Program na rozpoznávanie produktov Goods Checker pomáha:

 • optimalizovať obchodné procesy merchandisingu a spracovávať návštevy merchandiserov v predajniach za menej ako 60 sekúnd
 • získavať údaje o zobrazení tovaru podľa planogramu, porovnávať realogramy a planogramy v reálnom čase a rýchlo vykonávať zmeny vďaka vysokej rýchlosti a kvalite spracovania dát
 • zvýšiť predaj prostredníctvom analytiky v maloobchode, rýchle získanie údajov z predajní o vystavení svojich produktov a produktov konkurentov, ako aj zvýšenie zapojenia merchandiserov do procesu
 • minimalizovať vplyv ľudského faktora pri spracovaní údajov
 • integrovať všetky moduly systému na žiadosť klienta so všetkými potrebnými internými systémami
 • ušetriť na zariadení a jeho podpore s využitím kapacity dátového centra IBA Group, získať technickú podporu od programátorov a dátových špecialistov bez najímania ďalších zamestnancov
 • kontrolovať POS-materiály: vlastné a konkurenčné
 • zostať o krok vpred pred konkurenciou analyzovaním konkurenčných SKU a ich podielu na regáloch

Z čoho pozostáva Goods Checker?

 • Presnosť rozpoznania SKU – nad 95 %
 • Analýza SKU od spustenia jeho predaja
 • Analýza merchandisingových dát podľa predajní, SKU, merchandiserov
 • Analýza cenoviek a propagačných materiálov
 • Analýza podielu v regáloch podľa kategórie, značky, regiónu
 • Analýza podielu na policiach konkurentov a SKU
 • Analýza sa vytvára podľa vašich požiadaviek: podiel na policiach (vášho a konkurenčného tovaru), percento zhody s planogramami podľa regiónu atď.
 • Integrácia s akýmkoľvek systémom BI
 • Správy sú aktualizované ihneď po audite predajne
 • Na prezeranie správ stačí webový prehliadač
 • Automatické porovnanie vyloženia s planogramom v reálnom čase

Modul počítačového videnia Shelf Eye

 • Jednoduchá a rýchla tvorba planogramov
 • Pohodlná organizácia práce s planogramami s veľkým počtom predajní a typov zariadení
 • Pohodlný strom kategórií a vyhľadávanie dokonca medzi tisíckami názvov produktov
 • Ľahko pridávajte nové SKU a vybavenie; pri pridávaní môžete zadať ľubovoľné parametre: čiarový kód, výšku, šírku atď.
 • Kontrola správnosti planogramu: produkty vo vzduchu, produkty na priesečníku s regálom, prekrývajúce sa produkty, široký produkt na malom
 • Možnosť zobrazenia planogramu v mobilnej aplikácii
 • Planogramy sú v aplikácii k dispozícii ihneď po vytvorení v Plano Creator a možno ich použiť na porovnanie s vyložením

Model Plano Creator

 • Výber maloobchodnej predajne a budovanie trás
 • Offline a online režimy
 • Zlúčenie niekoľkých fotografií dlhej police do jednej a kontrola kvality fotografií
 • Automatické porovnanie vyloženia s planogramom v reálnom čase
 • Detekcia problémov na regáloch a rýchle hlásenie o príčinách: vypredanie zásob, porucha zariadenia atď.
 • Ochrana proti podvodom

Aplikácia Check&Go

Ako funguje Goods Checker?

1/ Obchodník odfotografuje umiestnenie SKU na regáloch

2/ Fotografie sa nahrávajú do dátového centra IBA Group

3/ Modul umelej inteligencie analyzuje fotografie, vyhľadáva a klasifikuje SKU, následne vyhodnocuje podľa daného scenára

4/ Goods Checker pripravuje dáta a generuje reporty na serveri

5/ Používatelia pristupujú k prehľadom a analýzam prostredníctvom webového prehliadača ihneď po nahraní fotografie

Naša expertíza

KĽÚČOVÉ TECHNOLÓGIE

Python, Tensorflow, OpenCV, Pytorch, R

NÁSTROJE

Python, Tensorflow, OpenCV, Pytorch, R, Pillow, albumentations, scikit-image, numpy, pandas, scikit-learn, DLib, PostgreSQL, MongoDB, sqlalchemy, ZeroMQ, Kafka, pyexecerate, pyopenssl, contextlib2, flask, Docker, Apache Airflow, git, DVC, AngularJS, REST API

Sme tu pre vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
  IBA Slovakia