Analytika

Do našich riešení je možné implementovať automatické vyhodnocovanie dát používateľov a vizualizáciu dát pre jednotlivcov i celé skupiny (napr. interné oddelenie firmy).

Prínosy pre klienta

Základné informácie

Sledujte úlohy udelené jednotlivým zamestnancom a celým oddeleniam. Naše riešenie vám umožní monitorovať a analyzovať prácu, ktorú robia jednotlivci alebo celé skupiny na projektoch.

Príklady využitia

  • Vyhodnotenie typickej dĺžky trvania podobných projektov

Základné informácie

Získajte prehľad o čase strávenom na jednotlivých projektoch a analyzujte typické spĺňanie termínov a uzávierok

Príklady využitia

  • Získajte prehľad o čase strávenom na jednotlivých projektoch a analyzujte typické spĺňanie termínov a uzávierok

Náš overený postup

1Prvé stretnutie
  • Analýza potrieb a požiadaviek klienta
  • Identifikácia procesov na optimalizáciu a automatizáciu
2Špecifikácia požiadaviek

Vydefinujeme si hlavné výzvy projektu, ciele s spôsoby ich riešenia. V priebehu diskusie o technických požiadavkách odhadneme časový plán a náklady.

3Ponuka

Odsúhlasime si konečné náklady na projekt a podmienky spolupráce.

4Rozvoj a školenie

Realizujeme dohodnuté riešenie. Proces vývoja je transparentný a pravidelne dostávate správy o priebehu projektu. Po realizácii projektu zaškolíme vašich pracovníkov na prácu v novom systéme.

5Údržba a podpora

Zabezpečujeme údržbu a podporu systému podľa vopred nastavených podmienok.

6Poradenstvo a prototypovanie

Vykonáváme automatizačné riešenia a ponúkame služby našich DevOps inžinierov.

 

REFERENCE

IT SPOLEČNOST PŘEDEM ROZPOZNá 83% KRITICKÝCH STÍŽNOSTÍ UŽIVATELŮ

Společnost snížila odliv zákazníků díky systému, který automaticky rozpoznává kritické stížnosti uživatelů. Zaměstnanci dostávají 4-5 dnů na řešení klientova problému.

Nastavenie súkromia

Necessary

Advertising

Analytics

Other