Správa dokumentov

Sme schopní dodať klientom riešenia pre správu a riadenie dokumentov pre akýkoľvek veľký objem dát. Navyše vieme zabezpečiť aj digitalizáciu dokumentov, teda automatizáciu prevádzania papierových verzií do digitálnych.

Prínosy pre klientov

Základné informácie

Vďaka nášmu riešeniu môžu klienti pristupovať k firemným informáciám a dátam bezpečne a kedykoľvek. Do nášho riešenia implementujeme množstvo bezpečnostných prvkov avďaka digitalizácii dokumentov sú archivované dokumenty k dispozícii vždy, kedykoľvek je potrebné.

Príklady využitia

Základné informácie

Naše riešenie umožňuje našim klientom spravovať tak digitálne dokumenty (napr. video), ako aj fyzické papierové materiály pomocou automatickej digitalizácie, zaradenia do správnych kategórií a spracovávaním metadát dokumentov.

Príklady využitia

Základné informácie

Naše riešenie umožňuje jednoduché rozšírenie funkcionality systému aj jednoduché pridávanie ďalších používateľov. Sme teda schopní plne prispôsobiť naše riešenie potrebám klienta

Príklady využitia

Náš overený postup

1Prvé stretnutie
  • Analýza potrieb a požiadaviek klienta
  • Identifikácia procesov na optimalizáciu a automatizáciu
2Technická špecifikácia
  • Analýza technických výziev požadovaného riešenia
  • Návrh spôsobu technického riešenia
3Ponuka
  • Kalkulácia nákladov
  • Predstavenie časového plánu
4Realizácia
  • Realizácia a projektové riadenie podľa dohodnutých podmienok
  • Pravidelný reporting klientovi o súčasnom stave
5Servis
  • Zabezpečenie údržby a podpory riešení
  • Poskytnutie konzultácie
Referencie

ZAMĚSTNANCI IT SPOLEČNOSTI VČAS ELIMINUJÍ 83% KRITICKÝCH STÍŽNOSTÍ. Společnost redukuje odliv zákazníků pomocí systému, který automaticky rozpoznává kritickou zpětnou vazbu. Zaměstnanci společnosti tak získávají na řešení zákaznického problému 4-5 dnů.

Implementácia

ECM/DMS

Ponúkame tak ECM (enterprise content management), ako aj DMS (document management system) riešenia vrátane možnosti digitalizácie dokumentov.

Digitalizácia dokumentov

Automatické prevedenie dokumentov do digitálnej formy možno vykonať naraz alebo ho vykonávať vpravidelných intervaloch bez straty kontroly nad procesmi.

 

DocuStore (vlastný produkt)

Informačný systém pre správu dokumentov a médií s využitím moderných webových, mobilných a databázových technológií.