Správa dát a obsahu

Sme schopní dodať klientom riešenia pre správu a riadenie dokumentov pre akýkoľvek veľký objem dát. Ponúkame ECM (enterprise content management) aj DMS (document management system) riešenia vrátane možnosti digitalizácie dokumentov.

Prínosy pre klienta

Príklady využitia

Spracovávajte fyzické papierové materiály ľahko a rýchlo v digitálnom prostredí pomocou automatickej digitalizácie dokumentov. Naše riešenie vám uľahčí nielen prevedenie papierových materiálov do digitálnej podoby, ale aj ich zaradenie do správnych kategórií (napr. zmluva, faktúra)

 

Príklady využitia

Základné informácie

Ukladajte, spravujte, vyhľadávajte a bezpečne archivujte všetky štruktúrované i neštruktúrované dáta pomocou jedného alebo aj viacerých kľúčov (napr. zákaznícke číslo alebo ID zamestnanca) vrátane vyhľadávania súvisiacich dát, procesov, projektov alebo úloh. To všetko ľahko a rýchlo na jednom mieste.

 

Príklady využitia

Náš overený postup

1Prvé stretnutie
 • Analýza potrieb a požiadaviek klienta
 • Identifikácia procesov na optimalizáciu a automatizáciu
2Technická špecifikácia
 • Analýza technických výziev požadovaného riešenia
 • Návrh spôsobu technického riešenia
3Ponuka
 • Kalkulácia nákladov
 • Predstavenie časového plánu
4Realizácia
 • Realizácia a projektové riadenie podľa dohodnutých podmienok
 • Pravidelný reporting klientovi o súčasnom stave
5Servis
 • Zabezpečenie údržby a podpory riešení
 • Poskytnutie konzultácie

Implementácia

Microsoft SharePoint

Integrácia so systémom MS Sharepoint umožňuje jednoduchú správu veľkých objemov štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát z elektronických senzorov, audio/video streamov, logovacích súborov, webových stránok a sociálnych sietí.

IBA DocuStore (vlastný produkt)

Modulárne riešenie postavené na základe overeného ECM (Enterprise Content Management) systému pre správu dokumentov. Vďaka modulárnemu riešeniu možno IBA DocuStore rozširovať o prídavné moduly a integrovať ho tak do ostatných firemných systémov a systémov tretích strán.

 

IBA DocuStore (vlastný produkt)

Modulárne riešenie postavené na základe overeného ECM (Enterprise Content Management) systému pre správu dokumentov. Vďaka modulárnemu riešeniu možno IBA DocuStore rozširovať o prídavné moduly a integrovať ho tak do ostatných firemných systémov a systémov tretích strán.

 

Sme tu pre vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
  IBA Slovakia

  Nastavenie súkromia

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other