Business Intelligence (BI)

Pomocou automatizácie a pokročilých IT riešení je možné optimalizovať interné procesy, znížiť potrebný čas na realizáciu projektov aj znižovať náklady spojené s neautomatizovanými a komplikovanými procesmi.

Prínosy pre klienta

Príklady využitia

Automatizujte tvorbu reportov a vizualizácií pomocou prepojenia nášho riešenia s ďalšími firemnými systémami aj systémy tretích strán.

 

Príklady využitia

Základné informácie

Naše riešenia pracujú nielen s obsahom dokumentov, ale aj s ich metadátami, a tým uľahčujú ich správu aj vyhľadávanie správnych dokumentov uložených v archíve spoločnosti.

 

Príklady využitia

Náš overený postup

1Prvé stretnutie
  • Analýza potrieb a požiadaviek klienta
  • Identifikácia procesov na optimalizáciu a automatizáciu
2Technická špecifikácia
  • Analýza technických výziev požadovaného riešenia
  • Návrh spôsobu technického riešenia
3Ponuka
  • Kalkulácia nákladov
  • Predstavenie časového plánu
4Realizácia
  • Realizácia a projektové riadenie podľa dohodnutých podmienok
  • Pravidelný reporting klientovi o súčasnom stave
5Servis
  • Zabezpečenie údržby a podpory riešení
  • Poskytnutie konzultácie