Human resources

Na účely riadenia ľudských zdrojov možno do našich riešení pre human resources implementovať napríklad správu aktivity a dochádzky zamestnancov. Naše riešenie môže zároveň slúžiť ako vedomostná báza zamestnancov.

Prínosy pre klienta

Základné informácie

Naše riešenie umožňuje vytvárať interné diskusné fóra na rôznorodé témy, ktoré sú následne v jednom jednoduchom prostredí diskutované celými tímami alebo jednotlivcami s udeleným prístupom do diskusie. Naše riešenie navyše umožňuje automatické zasielanie notifikácií e-mailom.

Príklady využitia

 • Brainstorming v digitálnom prostredí

Základné informácie

Sledujte dochádzku zamestnancov a spravujte dovolenku či home office jednotlivých zamestnancov v jednoduchom a prehľadnom digitálnom prostredí

Príklady využitia

 • Vyťažovanie kľúčových dát o produktivite zamestnancov

Náš overený postup

1Prvé stretnutie
 • Analýza potrieb a požiadaviek klienta
 • Identifikácia procesov na optimalizáciu a automatizáciu
2Technická špecifikácia
 • Analýza technických výziev požadovaného riešenia
 • Návrh spôsobu technického riešenia
33. Ponuka
 • Kalkulácia nákladov
 • Predstavenie časového plánu
4Realizácia
 • Realizácia a projektové riadenie podľa dohodnutých podmienok
 • Pravidelný reporting klientovi o súčasnom stave
5Servis
 • Zabezpečenie údržby a podpory riešení
 • Poskytnutie konzultácie

Nastavenie súkromia

Necessary

Advertising

Analytics

Other