IBA EDA

Elektronický dôveryhodný archív (EDA) je systém, ktorý zaisťuje pravosť elektronických dokumentov (napr. faktúry, podpisy) a preukázateľne ich zabezpečuje pred neoprávnenou zmenou podľa platnej legislatívy ČR a normy Európskej únie eIDAS.

Prínosy pre klientov

Základné informácie

IBA EDA vám umožňuje automaticky preverovať podpisy, pečate, čas tvorby/pridanie dokumentu, a tým preukazovať ich pravosť. IBA EDA vám navyše umožňuje dokumenty zaheslovať, ukladať ich kópie do rôznych úložísk, a tým ich ešte spoľahlivejšie chrániť pred stratou/odcudzením a neoprávnenou zmenou.

Príklady využitia

Základné informácie

Naše riešenie IBA EDA je úplne nezávislé od databáz a serverových platforiem. Navyše úplne podporuje aj klastrové riešenia, čo zjednodušuje jeho implementáciu.

Príklady využitia

Základné informácie

Vďaka integrácii EDA s ďalšími systémami DMS naše riešenie ponúka jednoduchú správu a nevyžaduje zmenu existujúceho DMS systému ani jeho funkcionality.

Príklady využitia

Náš overený postup

1Prvé stretnutie
 • Analýza potrieb a požiadaviek klienta
 • Identifikácia procesov na optimalizáciu a automatizáciu
2Technická špecifikácia
 • Analýza technických výziev požadovaného riešenia
 • Návrh spôsobu technického riešenia
3Ponuka
 • Kalkulácia nákladov
 • Predstavenie časového plánu
4Realizácia
 • Realizácia a projektové riadenie podľa dohodnutých podmienok
 • Pravidelný reporting klientovi o súčasnom stave
5Servis
 • Zabezpečenie údržby a podpory riešení
 • Poskytnutie konzultácie

Implementácia

Široká základná funkcionalita
 • Validácia elektronického podpisu alebo pečate
 • Validácia časovej pečiatky
 • Prepečiatkovanie dokumentov s časovou pečiatkou
 • Zaheslovanie dokumentov
 • Vytváranie kópie dokumentov do viacerých nezávislých úložísk
 • Audítorská operácia nad dokumentmi
 • Vytváranie DIP balíčkov na preukazovanie pravosti dokumentu
 • Integrácia s Active Directory/LDAP
Kompatibilita
 • IBA EDA je možné implementovať do ľubovoľného DMS (document management system), a tým zachovať jeho funkcionalitu. Vďaka tomu je možné začať automaticky ukladať aspravovať dokumenty v elektronickej podobe, ale zároveň nenarušiť interné procesy a chod spoločnosti.
Súlad s platnými zákonmi a normami
 • Zákon o elektronickom podpise – 277/2000 Zb.
 • Zákon o archívnictve a spisovej službe – 499/2004 Zb.
 • Zákon o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie – č. 297/2016 Zb, č. 298/2018 Zb.
 • eIDAS – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014
 • ETSI – European Telecommunications Standard Institute (definícia elektronických formátov CAdES, PAdES, XAdES)

Sme tu pre vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
  IBA Slovakia