IBA EDA

Elektronický dôveryhodný archív (EDA) je systém, ktorý zaisťuje pravosť elektronických dokumentov (napr. faktúry, podpisy) a preukázateľne ich zabezpečuje pred neoprávnenou zmenou podľa platnej legislatívy ČR a normy Európskej únie eIDAS.

Prínosy pre klientov

Základné informácie

IBA EDA vám umožňuje automaticky preverovať podpisy, pečate, čas tvorby/pridanie dokumentu, a tým preukazovať ich pravosť. IBA EDA vám navyše umožňuje dokumenty zaheslovať, ukladať ich kópie do rôznych úložísk, a tým ich ešte spoľahlivejšie chrániť pred stratou/odcudzením a neoprávnenou zmenou.

Príklady využitia

Základné informácie

Naše riešenie IBA EDA je úplne nezávislé od databáz a serverových platforiem. Navyše úplne podporuje aj klastrové riešenia, čo zjednodušuje jeho implementáciu.

Príklady využitia

Základné informácie

Vďaka integrácii EDA s ďalšími systémami DMS naše riešenie ponúka jednoduchú správu a nevyžaduje zmenu existujúceho DMS systému ani jeho funkcionality.

Príklady využitia

Náš overený postup

1Prvé stretnutie
 • Analýza potrieb a požiadaviek klienta
 • Identifikácia procesov na optimalizáciu a automatizáciu
2Technická špecifikácia
 • Analýza technických výziev požadovaného riešenia
 • Návrh spôsobu technického riešenia
3Ponuka
 • Kalkulácia nákladov
 • Predstavenie časového plánu
4Realizácia
 • Realizácia a projektové riadenie podľa dohodnutých podmienok
 • Pravidelný reporting klientovi o súčasnom stave
5Servis
 • Zabezpečenie údržby a podpory riešení
 • Poskytnutie konzultácie

Implementácia

Široká základná funkcionalita
 • Validácia elektronického podpisu alebo pečate
 • Validácia časovej pečiatky
 • Prepečiatkovanie dokumentov s časovou pečiatkou
 • Zaheslovanie dokumentov
 • Vytváranie kópie dokumentov do viacerých nezávislých úložísk
 • Audítorská operácia nad dokumentmi
 • Vytváranie DIP balíčkov na preukazovanie pravosti dokumentu
 • Integrácia s Active Directory/LDAP
Kompatibilita
 • IBA EDA je možné implementovať do ľubovoľného DMS (document management system), a tým zachovať jeho funkcionalitu. Vďaka tomu je možné začať automaticky ukladať aspravovať dokumenty v elektronickej podobe, ale zároveň nenarušiť interné procesy a chod spoločnosti.
Súlad s platnými zákonmi a normami
 • Zákon o elektronickom podpise – 277/2000 Zb.
 • Zákon o archívnictve a spisovej službe – 499/2004 Zb.
 • Zákon o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie – č. 297/2016 Zb, č. 298/2018 Zb.
 • eIDAS – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014
 • ETSI – European Telecommunications Standard Institute (definícia elektronických formátov CAdES, PAdES, XAdES)

Sme tu pre vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
  IBA Slovakia

  Nastavenie súkromia

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other