OBCHOD A MARKETING

Naše riešenie nachádza využitie v propagácii produktov a služieb klientov. Napríklad náš produkt IBA Answera ponúka našim klientom možnosť zacieliť propagáciu na svojich zákazníkov v tom pravom momente.

Prínosy pre klienta

Základné informácie

Zjednodušte firemné procesy oddelenia starostlivosti o zákazníkov a minimalizujte množstvo prichádzajúcich správ od zákazníkov, ktorým je potrebné sa venovať.

Príklady využitia

 • Pre klienta implementujúceho naše riešenia v Európe, Ázii a na Strednom východe sme týmto spôsobom zredukovali až 50 000 operácií za deň.

Základné informácie

Informujte svojich zákazníkov o produktoch, ktoré sú priamou odpoveďou na otázky a problémy, ktoré momentálne majú. A to práve v momente, keď sa snažia nájsť riešenie svojho problému.

Príklady využitia

 • Ponuka produktov pri prechádzaní často kladených otázok (FAQ)

Náš overený postup

1Prvé stretnutie
 • Analýza potrieb a požiadaviek klienta
 • Identifikácia procesov na optimalizáciu a automatizáciu
2Technická špecifikácia
 • Analýza technických výziev požadovaného riešenia
 • Návrh spôsobu technického riešenia
3Ponuka
 • Kalkulácia nákladov
 • Predstavenie časového plánu
4Realizácia
 • Realizácia a projektové riadenie podľa dohodnutých podmienok
 • Pravidelný reporting klientovi o súčasnom stave
5Servis
 • Zabezpečenie údržby apodpory riešení
 • Poskytnutie konzultácie