Cloudové riešenia

Cloudová technológia dáva našim klientom možnosť pristupovať k svojmu systému cez internet z akéhokoľvek miesta na svete a okamžite.

Potreby klientov

Základné informácie

Vyvíjajte a spravujte IT riešenia jednoducho a bezpečne prostredníctvom jedného virtuálneho prostredia. Naše riešenie možno navyše ľahko škálovať, takže v budúcnosti nevzniká potreba nákupu ďalšieho hardvéru.

Príklady využitia

 • Zníženie výdavkov za nákup hardvéru

Základné informácie

Súčasťou nášho riešenia môže byť aj funkcia zálohovania, ktorá chráni vaše dáta v prípade aplikačných alebo procesných problémov.

Príklady využitia

 • Prevencia straty dokumentov prístupných zamestnancom online

Náš overený postup

1Prvé stretnutie
 • Analýza potrieb a požiadaviek klienta
 • Identifikácia procesov na optimalizáciu a automatizáciu
2Technická špecifikácia
 • Analýza technických výziev požadovaného riešenia
 • Návrh spôsobu technického riešenia
3Ponuka
 • Kalkulácia nákladov
 • Predstavenie časového plánu
4Realizácia
 • Realizácia a projektové riadenie podľa dohodnutých podmienok
 • Pravidelný reporting klientovi osúčasnom stave
5Servis
 • Zabezpečenie údržby a podpory riešení

Nastavenie súkromia

Necessary

Advertising

Analytics

Other