Vývoj softvéru na mieru

Spoločnosť IBA Group nie je viazaná na žiadneho dodávateľa ani konkrétnu technológiu. Pri vývoji sa teda môžeme rozhodovať čisto na základe skutočných potrieb a možností klientov. Vďaka vlastným vývojovým centrám v Prahe, Brne a Ostrave sme navyše vo vývoji úplne flexibilní.

Naše služby

Základné informácie

Do našich riešení je možné implementovať automatické vyhodnocovanie dát používateľov a vizualizáciu dát pre jednotlivcov icelé skupiny (napr. interné oddelenie firmy).

Príklady využitia

 • Vyhodnotenie efektivity jednotlivých oddelení firmy
 • Vyhodnotenie času stráveného na určitých projektoch

Základné informácie

Na účely riadenia ľudských zdrojov možno do našich riešení implementovať napríklad správu aktivity a dochádzky zamestnancov. Naše riešenie môže zároveň slúžiť ako vedomostná báza zamestnancov.

Príklady využitia

 • Systém pre internú komunikáciu zamestnancov
 • Prehľady dochádzky zamestnancov cez mobilnú aplikáciu

Základné informácie

Naše riešenie nachádza využitie v propagácii produktov a služieb klientov. Napríklad produkt IBA Answera ponúkne našim klientom možnosť zacieliť propagáciu na zákazníkov v tom pravom momente.

Príklady využitia

 • Automatizácia starostlivosti o zákazníkov
 • Propagácia v momente, keď zákazník hľadá riešenie svojho problému

Základné informácie

Máme skúsenosti s implementáciou viac ako 100 bezpečnostných systémov v tých najcitlivejších sektoroch, ako je finančný a poisťovací sektor, doprava, logistika, energetika a telekomunikácie.
Sme schopní zabezpečiť informácie a dáta veľkých dátových centier spoločností v súkromnom i verejnom sektore.

Príklady využitia

 • Správa prístupových práv zamestnancov
 • Zabezpečenie dát, serverov, internej siete a pracovných staníc

Základné informácie

Sme schopní dodať klientom riešenia pre správu a riadenie dokumentov pre akýkoľvek veľký objem dát. Ponúkame ECM (enterprise content management) aj DMS (document management system) riešenia vrátane možnosti digitalizácie dokumentov.

Príklady využitia

 • Digitalizácia papierovej dokumentácie klienta
 • Správa všetkých firemných dokumentov na jednom mieste

Základné informácie

Pomocou automatizácie a pokročilých IT riešení je možné optimalizovať interné procesy a znížiť potrebný čas na realizáciu projektov aj náklady.

Príklady využitia

 • Automatizácia tvorby reportov
 • Vyhľadávanie informácií na základe metadát dokumentov

Základné informácie

 • Cloudová technológia dáva našim klientom možnosť pristupovať ksvojmu systému cez internet z akéhokoľvek miesta na svete a okamžite.

Príklady využitia

 • Zníženie nákladov spojených s nákupom hardvéru
 • Predchádzanie strate a odcudzeniu interných dát

Overené metódy

Mgr. Vilém Hanuš, projektový manažér, Ministerstvo obrany Českej republiky

„Pri hodnotení spolupráce so spoločnosťou IBA CZ mi napadá spoľahlivosť, flexibilita a ústretovosť.“

Používané vývojové platformy

 • IBM FIlenet
 • Microsoft Sharepoint
 • Open CMS
 • Liferay
 • MidPoint

Používané technológie

 • Java
 • JavaScript
 • C#
 • React
 • .NET

Našich partneri

 • IBM
 • Microsoft
 • Evolveum
 • Liferay