Mobilné riešenia

Už viac ako 10 rokov vyvíjame pre banky, priemyselné podniky a ďalšie spoločnosti mobilné aplikácie, ktoré umožňujú zvyšovať produktivitu zamestnancov a uľahčujú ich komunikáciu medzi sebou i so zákazníkmi.

Prínosy pre klientov

Základné informácie

Zvýšte efektivitu automatizáciou procesov a ich prenesením do mobilného prostredia. Vďaka odborným znalostiam UX (user experience) a UI (user interface) dodávame našim klientom nielen maximálnu funkčnosť, ale aj príjemné moderné prostredie.

Príklady využitia

 • Bankovému klientovi sme naším mobilným riešením znížili výdavky za tlačené bulletiny, ktoré teraz zasiela svojim zákazníkom jednoducho cez mobilnú aplikáciu.

Základné informácie

Dnešná generácia považuje už mobilné aplikácie za samozrejmosť. Naopak, nedostupnosť efektívneho mobilného riešenia často prispieva k odchodu zákazníkov i zamestnancov k modernejšej konkurencii.

Príklady využitia

 • Mobilné riešenie vám môže pomôcť budovať imidž ekologicky zodpovednej firmy. Nášmu klientovi sme pomocou mobilného riešenia znížili spotrebu papierových materiálov a nahradili ich oveľa efektívnejším mobilným riešením.

Základné informácie

Mobilné riešenia umožňujú okamžitý prístup k potrebným informáciám odkiaľkoľvek na svete, nehľadiac na používané zariadenia (napr. mobil, tablet, laptop). Naše mobilné riešenie ponúka tiež možnosť prepojenia s internými systémami firmy, čím je zaistený okamžitý prenos informácií do celého systému.

Príklady využitia

 • Využitie dát poskytnutých senzormi mobilných zariadení (napr. GPS)

Náš overený postup

1Prvé stretnutie
 • Analýza potrieb a požiadaviek klienta
 • Identifikácia procesov na optimalizáciu a automatizáciu
2Technická špecifikácia
 • Analýza technických výziev požadovaného riešenia
 • Návrh spôsobu technického riešenia
3Ponuka
 • Kalkulácia nákladov
 • Predstavenie časového plánu
4Realizácia
 • Realizácia a projektové riadenie podľa dohodnutých podmienok
 • Pravidelný reporting klientovi o súčasnom stave
 •  
5Servis
 • Zabezpečenie údržby a podpory riešení
 • Poskytnutie konzultácie

REFERENCIA

Václav Halík, IT Analytik, Česká pojišťovna a.s.

„IBA Group znamená pre mňa spoľahlivého, seriózneho a dôveryhodného partnera. Keď je nejaký problém, nesnažia sa ho skrývať, ale priznajú ho a navrhnú riešenie.“

Implementácia

Prepojenie s internými systémami

Vďaka nášmu mobilnému riešeniu môžu zamestnanci napríklad získať mobilný nástroj na prístup do databázy zamestnancov, pomocou ktorého môžu vyhľadávať kontakty, plánovať stretnutia alebo rezervovať zasadacie miestnosti.

 

Široké technologické možnosti

Vyvíjame aplikácie pre iOS od Apple aj Android od Googlu. Mobilné riešenia sme schopní vytvoriť aj na základe technológií ako SAP Mobile Platform, IBM Worklight, PhoneGap, IBM Mobile First, Cordova, Ionic alebo Xamarin.

 

Prepojenie s riešeniami tretích strán

Mobilné riešenia sme schopní prepojiť s internými systémami a riešeniami tretích strán ako napríklad SAP, IBM FileNet, IBM Domino, IBM WebSphere.

 

Nastavenie súkromia

Necessary

Advertising

Analytics

Other