Portálové riešenia

Portály, ktoré našim klientom dodávame na mieru, predstavujú východiskový bod k mnohým interným aj externým systémom. Vďaka dlhoročným skúsenostiam nášho tímu odborníkov je spoločnosť IBA Group jednotkou na trhu vo vývoji portálov pre klientov z rôznych oblastí a odborov.

Prínosy pre klientov

Základné informácie

 • Vďaka nášmu portálovému riešeniu sa vaši zamestnanci budú môcť prihlasovať do rôznych firemných systémov pomocou jedného portálu, kde nájdu všetky potrebné informácie.

 

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

 • Firemné intranety
 • Webové portály

Základné informácie

Naše portálové riešenia vám umožnia zjednotiť amodernizovať vami používané technológie. Portály sú navyše schopné integrovať všetky dáta spoločnosti, a zamestnancom teda poskytujú prístup ku všetkým informáciám na jednom mieste.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

 • Systém pre správu programov lojality
 • Systém pre správu helpdeskov

Základné informácie

 • Pre nášho klienta sme vytvorili portál schopný hladko odolávať veľkému počtu používateľov za podpory rôznych klientskych platforiem. Teraz náš systém bežne spracováva 15 000 HTML stránok, 30 000 používateľov denne a 1 500 interných používateľov.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

 • Integrácia rôznych informačných systémov
 • Integrácia so sociálnymi sieťami

REFERENCIA

Petr Trnka, IS Operations Director, O2 Slovakia

„Chcem poďakovať za to čo a ako ste pre nás spravili. Prajem vám, aby vám ostali hodnoty, ktoré ste nám ukázali, že máte (znalosti, otvorenosť, proaktivita, férovost, koncepčnosť…) a že sa z výstupov práce postavených na těchto hodnotách budeme môcť společne tešiť, pretože ak budete mať silu a odhodlanie si ich udržať, ste odkázaní na úspěch.“

Náš overený postup

1Prvé stretnutie
 • Analýza potrieb a požiadaviek klienta
 • Identifikácia procesov na optimalizáciu a automatizáciu
2Technická špecifikácia
 • Analýza technických výziev požadovaného riešenia
 • Návrh spôsobu technického riešenia
3Ponuka
 • Kalkulácia nákladov
 • Predstavenie časového plánu
4Realizácia
 • Realizácia a projektové riadenie podľa dohodnutých podmienok
 • Pravidelný reporting klientovi o súčasnom stave
5Servis
 • Zabezpečenie údržby a podpory riešení
 • Poskytnutie konzultácie

Implementácia

Liferay

Platforma Liferay sa využíva najmä na budovanie rozsiahlych intranetov a firemných portálov. Liferay patrí do generácie najmodernejších a najkomplexnejších portálových platforiem a navyše disponuje celým radom podporných funkcií pre jednoduchú prácu s webovým obsahom.

MS SharePoint
 • Microsoft SharePoint predstavuje bezpečné miesto na uloženie aposkytovanie informácií spoločnosti. Najčastejšie sa využíva pri realizácii intranetov, ktoré spoločnostiam umožňujú ľahko riadiť tok informácií, a poskytovanie znalostí medzi zamestnancami.

 

Open CMS

OpenCMS je platformou ideálny pre stredne veľké webové platformy svysokými požiadavkami na návštevnosť, dostupnosť a bezpečnosť. Tento systém funguje na báze modulov a šablón, takže jeho rozšírenie o ďalšie funkcie a jeho správa sú veľmi jednoduché.