IBA DocuStore

IBA DocuStore je systém na schvaľovanie, poskytovanie a správu dokumentov a multimédií (napr. audio, obrázky, video). Naše riešenie IBA DocuStore je navyše modulárne, a možno ho teda ďalej rozširovať o ďalšie funkcie aj integrovať s ďalšími systémami klienta a riešeniami tretích strán.

Prínosy pre klientov

Základné informácie

Používateľské rozhranie IBA DocuStore je responzívne, a prispôsobuje sa teda veľkosti zariadenia používateľa (notebook, tablet, mobil). Používateľské rozhranie IBA DocuStore je však možné plne prispôsobiť potrebám klienta. Rovnako tak je možné rozšíriť samotnú funkcionalitu systému pomocou ďalších modulov.

Príklady využitia

Základné informácie

Systém IBA DocuStore je možné nainštalovať na niekoľko serverov formou klastra. Vďaka tomu sú dokumenty dostupné pre používateľov aj pri výpadku časti infraštruktúry.

Príklady využitia

Základné informácie

Systém IBA DocuStore je postavený na open-source platformách a má otvorené API. IBA DocuStore môže byť teda ľahko integrovaný do akéhokoľvek interného ekosystému klienta.

Príklady využitia

Náš overený postup

1Prvé stretnutie
 • Analýza potrieb a požiadaviek klienta
 • Identifikácia procesov na optimalizáciu a automatizáciu
2Technická špecifikácia
 • Analýza technických výziev požadovaného riešenia
 • Návrh spôsobu technického riešenia
3Ponuka
 • Kalkulácia nákladov
 • Predstavenie časového plánu
4Realizácia
 • Realizácia a projektové riadenie podľa dohodnutých podmienok
 • Pravidelný reporting klientovi o súčasnom stave
5Servis
 • Zabezpečenie údržby a podpory riešení
 • Poskytnutie konzultácie

Implementácia

Široká základná funkcionalita
 • Podpora širokej škály typov dokumentov vrátane vlastných (napr. zmluva, faktúra)
 • Vytváranie nových verzií dokumentov rôznymi používateľmi
 • Automatické zmazanie dokumentov po uplynutí skartačnej lehoty (história práce s dokumentmi je uchovaná na účely auditu)
 • Správa prístupových oprávnení (čítanie, úprava) pre skupiny a jednotlivcov
 • Komfortné a rýchle vyhľadávanie dokumentov na základe atribútov dokumentu, obsahu i metadát
Voliteľné moduly
 • Správa procesov práce s dokumentmi a zadávanie úloh používateľom
 • Synchronizácia používateľov a ich správa
 • Overovanie dôveryhodnosti PDF súborov podľa platných zákonov a noriem
 • Digitalizácia dokumentov v pravidelných intervaloch
Technológia
 • J2EE aplikácia využívajúca JAVA 8
 • Pre integráciu je možné využívať webové služby REST aj SOAP
 • Dokumentová databáza Mongo DB
 • Rozširujúci modul Activiti umožňujúci Business Process Modeling za využitia SQL databázy

Sme tu pre vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
  IBA Slovakia

  Nastavenie súkromia

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other