IDM midPoint

Riešenie je vyvíjané slovenskou spoločnosťou Evolveum, ktorá pôsobí na trhu v oblasti Identity managementu viac ako desať rokov. Nástroj midPoint poskytuje prostriedky pre prevádzkovanie služieb Identity managementu. Výhodou nástroja je široká škála konektorov, ktoré umožňujú integráciu rôznych systémov a aplikácii. Produkt má tiež vlastnú developer komunitu kde si midPoint špecialisti z celého sveta zdieľajú svoje skúsenosti s produktom, riešia sa tu rôzne prípady užívania apod. Fórum je zamerané primárne pre vývojársku komunitu. Zákazníci si tiež môžu u Evolveum predplatiť podporu produktu tzv. product/platform subscription, Ide o L3/L4 úroveň podpory, ktorá sa primárne vzťahuje na odstraňovanie chýb a bugfixing prevádzkovej verzie produktu. Zabezpečenie subscription sa rieši prostredníctvom implementačných partnerov. Podporu riešenia (L1/L2 a L3 na úpravy dodávané nad rámec produktu) primárne zabezpečuje implementačný partner, v rámci post projektovej podpory. Po viac ako päťročnej skúsenostiach, disponuje spoločnosť IBA SK konektory na napojenie IDM s ďalšími aplikáciami.

Prínosy pre klientov

Základné informácie

 • Správa životného cyklu identít
 • Definícia a dodržiavanie nastavených pravidiel
 • Propagácia užívateľských entít (identít, rolí) Notifikácia (e-mail/SMS)
 • Hromadné akcie

Základné informácie

 • Nastavenie Role Based Access Control (RBAC) matice
 • Správa prístupových oprávnení v koncových systémoch
 • Schvaľovací workflow pre žiadosti o role
 • Zobrazenie oprávnení prehľadne na jednom mieste
 • Pravidelné rekonciliácie

Základné informácie

 • Auditovanie do súboru
 • Auditovanie do tabuľky SQL
 • Vlastný interaktívny prehliadač AuditLog
 • Framework pre vytváranie vlastných reportov

Implementácia

Kľúčová funkcionalita
 • Správa životného cyklu identít
 • Správa aplikačných rolí v koncových systémoch
 • Synchronizácia LiveSync v reálnom čase
 • Užívateľská samoobsluha na nové role
 • Schvaľovací workflow vytvárajúci auditné logy
 • Synchronizácia účtov
Bezpečnosť
 • Auditné logy všetkých operácií
 • Podpora autentizácie (podpora SAML a OIDC)
 • Riadenie a správa hesiel
 • Vzájomne sa vylučujúce oprávnenie (SoD)
Architektúra
 • Podpora vysokej dostupnosti
 • Podpora pre Docker/Kubernetes
 • REST API
 • Viac ako 60 vlastných konektorov
 • Podpora od komunity
 • Podpora pre ConnId a OpenICF framework

Náš overený postup

1Prvé stretnutie
 • Analýza potrieb a požiadaviek klienta
 • Identifikácia procesov na optimalizáciu a automatizáciu
2Technická špecifikácia
 • Analýza technických výziev požadovaného riešenia
 • Návrh spôsobu technického riešenia
3Ponuka
 • Kalkulácia nákladov
 • Predstavenie časového plánu
4Realizácia
 • Realizácia a projektové riadenie podľa dohodnutých podmienok
 • Pravidelný reporting klientovi o súčasnom stave
5Servis
 • Zabezpečenie údržby a podpory riešení
 • Poskytnutie konzultácie

Sme tu pre vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
  IBA Slovakia

  Nastavenie súkromia

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other