Spoločenská zodpovednosť

V roku 2012 spoločnosť IBA Group dosiahla veľký úspech získaním ocenenia Najlepšie IT prostredie na prácu (spoločnosť s 50 a viacerými zamestnancami) a následne aj tretie miesto v kategórii Najlepšie IT prostredie na prácu (spoločnosť s 250 a viacerými zamestnancami).

Podporujeme našich zamestnancov

Každá z našich pobočiek a každé z našich vývojových centier ponúkajú našim zamestnancom rôzne benefity pre zamestnancov. Od vybavených priestorov vrátane relaxačných zón (šípky, stolný futbal, stolný tenis) cez možnosť ubytovania v mieste ďalších pobočiek po benefity ako masáže alebo požičanie firemného auta aj na súkromné účely. O našich zamestnancov sa staráme veľmi dobre a neustále rozširujeme zoznam benefitov.

 

Naši zamestnanci sú pre nás jedným zo zásadných pilierov našej spoločnosti. Máme teda skutočný záujem o nich samotných a ich spokojnosť s nami. Náš záujem sa však nekončí unikátnymi benefitmi ako pravidelné masáže alebo auto na požičanie. Tiež organizujeme mnohé rekreačné a rozvojové udalosti pre našich zamestnancov aj ich blízkych.

 

V IBA Group veríme v talent mladých ľudí, a preto s univerzitami vytvárame priestor pre talentovaných študentov, ktorým ponúkame možnosť stáže. Tí najtalentovanejší s nami ďalej zostávajú a dopĺňajú naše projektové tímy. Zároveň si však veľmi vážime aj dlhoročné skúsenosti a znalosti zamestnancov, ktorí s nami spolupracujú už niekoľko rokov.

Rozvíjame odborné znalosti v IT

Študentom i absolventom ponúkame možnosť stáže. Najčastejšie oblasti, ktorými sa naši stážisti zaoberajú, sú IBM systémy, e-business a technologické metódy vývoja softvéru. Naše dvere sú však otvorené aj stážistom z ďalších odborov ako obchod, marketing, financie, administratíva a ďalšie. Najtalentovanejším stážistom často po ukončení stáže ponúkneme zamestnanie a zapojíme ich do niektorého z našich tímov.

 

Sme súčasťou medzinárodnej siete univerzít, pre ktoré pravidelne pripravujeme prednášky, workshopy, semináre a tréningy v oblasti IT riešení. Ponúkame spoluprácu pri bakalárskej, magisterskej i postgraduálnej práci.

Záleží nám na našom okolí

Podieľame sa na lokálnych udalostiach a spolupracujeme na projektoch, ktoré pomáhajú v našom blízkom okolí aj po celom svete. Predovšetkým sa však zameriavame na náš vlastný región ČR a SR.

 

Sme súčasťou charitatívnych akcií

Podieľame sa na udalostiach a projektoch, ktoré pomáhajú znevýhodneným ľuďom a oblastiam. Našich partnerov si však starostlivo vyberáme, aby sme získali istotu, že naša podpora skutočne vyústi do maximálneho úžitku pre druhých.

Naše vývojové centrá sú umiestnené v oblastiach, ktoré nie sú bohaté na prírodné zdroje, a zároveň ponúkajú vysoký potenciál v talente a zručnostiach v odbore vývoja softvéru.

Záleží nám na životnom prostredí

Keďže sme veľká komunita svedomitých profesionálov, radi ako celá skupina pomáhame, kde je to potrebné. Od sadenia stromov cez dobročinné behy až po aktívnu podporu charitatívnych projektov a udalostí.

 

Triedenie odpadu je pre nás samozrejmosťou v kancelárii aj počas našich spoločenských udalostí. S elektrinou a ďalšími zdrojmi nakladáme efektívne a na pracovisku a mimo neho sa správame zodpovedne a svedomito. Tieto zásady sú dané nielen naším etickým kódexom, ale tiež svedomitou internou kultúrou.

 

Najúčinnejším spôsobom, ako pomôcť životnému prostrediu, je budovať zodpovedný prístup a úctu k neobnoviteľným zdrojom. IBA Group preto ctí nasledujúce zásady:

  • Nákup vybavenia, ktoré je kvalitné a ekologicky šetrné
  • Využitie najmodernejších technológií, ktoré zaručujú najvyššiu spoľahlivosť
  • Včasná obnova vybavenia a udržiavanie jeho maximálnej efektivity
  • Efektívne využívanie nástrojov a vybavenia, ktoré preukázateľne vedie k zvýšeniu produktivity
  • Minimalizácia spotreby papiera pomocou automatizácie a digitalizácie

 

Nastavenie súkromia

Necessary

Advertising

Analytics

Other