Servis

Pri poskytovaní podporného servisu sa z hľadiska spôsobu spolupráce našim klientom úplne prispôsobujeme. Zakladáme si na flexibilnom a spoľahlivom prístupe, ktorý kompletne vychádza z potrieb projektu, požiadaviek klienta a jeho technických i finančných možností.

NAŠE SLUŽBY

Základné informácie

Naše IT riešenia dokážeme v prípade záujmu dodať úplne kompatibilné a efektívne prepojené s ostatnými systémami firmy as používanými riešeniami tretích strán.

Príklady využitia

 • Portál zastrešujúci všetky systémy firmy (napr. SAP, intranet)
 • Mobilné riešenie synchronizované s desktopovými riešeniami firmy

Základné informácie

Mnohé IT riešenia sú technologicky neefektívne, zastarané anespĺňajú moderné nároky na systémovú bezpečnosť. Na základe analýzy/auditu klientovho súčasného riešenia odhalíme nedostatky. Tieto sme následne schopní riešiť prostredníctvom nášho odborného poradenstva vývoja nového alebo doplňujúceho riešenia.

Príklady využitia

 • Oprava nefunkčného systému vytvoreného iným dodávateľom
 • Vytvorenie efektívnej portálovej nadstavby pre súčasné systémy

Základné informácie

Pri prechode na modernejšie technológie, odlišné typy a formáty úložísk alebo nový interný systém treba tiež zabezpečiť hladký prenos súčasných dát do nového riešenia. Nové riešenia dokážeme nielen navrhnúť a vyvinúť, ale tiež na ne preniesť dáta klientov.

Príklady využitia

 • Zvýšenie bezpečnosti prechodom na nové technológie
 • Prechod spoločnosti na nový interný systém

Základné informácie

Zabezpečujeme testovanie integrácie nových komponentov, rovnako ako testovanie celého systému. Testovanie možno vykonať na už existujúcich systémoch aj v rôznych fázach vývoja softvéru. Vykonávame funkčné i operačné/systémové testy a dokážeme tiež zaviesť pravidelné automatické testovanie.

Príklady využitia

 • Penetračné testy na zistenie napadnuteľných častí systému
 • Testovanie funkčnosti systémov, webových stránok a mobilných aplikácií
 • Testovanie bezproblémového fungovania pri maximálnom zaťažení

Základné informácie

Zabezpečujeme kompletnú technickú podporu systémov vo vnútornej a vonkajšej infraštruktúre spoločností v súkromnom iverejnom sektore. Od správneho nastavenia systému po jeho údržbu.

Príklady využitia

 • Správa interných sietí spoločností
 • Pravidelná údržba a optimalizácia systémov

REFERENCIA

Mgr. Vilém Hanuš, projektový manažér, Ministerstvo obrany Českej republiky

Pri hodnotení spolupráce so spoločnosťou IBA CZ mi napadá spoľahlivosť, flexibilita a ústretovosť.

Nastavenie súkromia

Necessary

Advertising

Analytics

Other