Automatizácia merchandisingu ako growth hacking pre maloobchod

11 Mája, 2022 

Maloobchodníci a výrobcovia takmer denne zamestnávajú merchandiserov (dokladačov tovaru), aby vykonávali audit predajní: kontrolovali stav a množstvo tovaru na regáloch, zhodu cenoviek, zostatky na skladoch a na základe výsledkov vypracúvali správy s fotografiami.

Spolu s Anastasiou Bordakovou, vedúcou riešenia na báze umelej inteligencie (AI) pre maloobchodníkov Goods Checker v IBA Group, sa pozrieme na to, ako optimalizovať proces merchandisingu, zvýšiť percento dodržiavania planogramov v regáloch a tým aj predaj.

Cognizant“Planogram Compliance Making It Work”

Medzi špičkovými maloobchodníkmi s potravinami je miera dodržiavania planogramov zvyčajne okolo 50 % alebo dokonca nižšia.

Manuálna práca a poloautomatizácia vs automatizácia

Podľa údajov Trax 44 % maloobchodníkov stále používa manuálne metódy na audit predajní a posúdenie dodržiavania požiadaviek.

Manuálna práca a poloautomatizácia nepokrývajú všetky fázy procesu merchandisingu. To má za následok časovo náročné audity, bezpečnostné problémy v podniku, dáta sú roztrúsené a často vyžadujú manuálne zadávanie do podnikových systémov. V tomto prípade sa nedá vyhnúť ľudskému faktoru: bez ohľadu na to, aký skúsený a pozorný je zamestnanec, zostáva človekom.

Zatiaľ čo odvetvové informačné riešenia pokrývajú všetky fázy obchodného procesu a znižujú ľudský faktor na minimum. Proces sa stáva transparentným pre vedúcich pracovníkov, manažérov a merchandiserov. Automatizácia zlepšuje kvalitu údajov: majú jednotnú štruktúru, neduplikujú sa, nestrácajú sa, navyše je zabezpečená ich dôvernosť.

Odvetvové riešenia tvoria podrobné analýzy pre manažérov v rôznych rovinách. TOP manažment sa pri rozhodovaní môže vychádzať zo spoľahlivých a aktuálnych dát.

Trax“5 Winning Strategies to Perfect Retail Execution”

Audit merchandisingu predajne pomocou počítačovej technológie zaberie o 60 % menej času.

Automatizácia merchandisingu pomocou AI-riešenia Goods Checker

Goods Checker je ekosystém na automatizáciu procesov merchandisingu pomocou počítačového videnia a neurónových sietí. Riešenie pokrýva všetky fázy: od vývoja planogramu v regály až po analýzu.

Vypracovanie pravidiel usporiadania tovaru

V 80 % prípadov sa ľudia rozhodnú kúpiť ten či onen produkt priamo v obchode. Preto je dôležité ho vystaviť tak, aby bol v zornom poli kupujúcich, a potom aj v ich košíkoch.

Práve v tom výrobcom a predajcom pomáhajú planogramy. Na ich vytváranie sa najčastejšie používa MS Excel. MS Excel je jednoduchý, zrozumiteľný nástroj, ktorý si nevyžaduje veľké investície a je nainštalovaný takmer na každom počítači.

Ale pri práci s planogramami má MS Excel niekoľko nevýhod:

 • náročná tvorba schém;
 • náročná aktualizácia;
 • ťažko pridávať obrázky, aby merchandiser ľahšie pochopil schému.

Porovnajte planogramy vytvorené v MS Excel a Goods Checker. Obrázky a úhľadné popisy pomôžu rýchlo pochopiť, čo a kde by sa malo nachádzať.

V aplikácii Goods Checker manažéri metódou drag-and-drop vytvárajú schémy usporiadania tovaru, ktoré je možné uložiť vo formátoch MS Excel a PDF.

Výsledok : manažéri rýchlejšie vytvárajú planogramy a ľahšie ich aktualizujú.

Pomocou aplikácie Goods Checker je možné vytvoriť planogram pre 100 SKU za jednu minútu.

Práca v teréne

Výkonnosť merchandisera priamo ovplyvňuje predaj. Merchandiseri v predajniach zhromažďujú informácie, ktoré manažéri používajú na plánovanie predaja a posúdenie krokov konkurencie.

bindi.comRetail audits – the definitive guide

Spolupráca s partnermi v oblasti merchandisingu môže zvýšiť prevádzkovú maržu až o 10%.

Spoločnosti často stanovujú úlohy, monitorujú ich realizáciu a komunikujú s merchandisermi v messengeroch, napríklad v Telegrame, Viberu alebo WhatsAppu. Každý má messenger, takže ich môžete hneď začať používať na pracovné účely. Je však potrebné pripomenúť, že všetky messengeri majú nasledujúce nevýhody:

 • informácie nie sú štruktúrované a neukladajú sa do podnikového systému;
 • nie je možné vytvoriť jednotný systém, v ktorom sa budú zhromažďovať informácie zo všetkých predajní a od všetkých zamestnancov;
 • je ťažké plánovať a sledovať trasy merchandiserov;
 • je ťažké zaručiť dôvernosť;
 • často neexistujú zálohové kópie.

Na vyriešenie všetkých týchto problémov autori Goods Checker vyvinuli webovú aplikáciu pre manažérov a mobilnú aplikáciu pre merchandiserov.

Vo webovej aplikácii manažéri vytvárajú trasy a úlohy pre merchandiserov. V úlohách môžete napísať text, vytvoriť zoznam so zaškrtávacími políčkami a pripojiť fotografiu s výsledkom práce.

Merchandiseri používajú mobilnú aplikáciu Check&Go pre vykonanie úloh, ktoré dostávajú od manažérov, a kontrolu vystavenia tovarov v reálnom čase.

Aby mohol Goods Checker analyzovať vystavenie tovarov v reálnom čase, využíva sa umelá inteligencia. Počítačové videnie Goods Checker spracuje fotografiu: rozpozná na nej tovar, porovná zobrazenie na obrázku s planogramom a identifikuje nezrovnalosti. Ak je produkt na schéme, ale nie je vystavený na poličke, alebo je tam sóda namiesto šťavy, Goods Checker to „uvidí“. Umelá inteligencia bude vedieť odhaliť aj prípady, keď namiesto džúsu s objemom 1,5 litra bude stať balenie s objemom 1 liter.

Sú prípady, keď merchandiser nemôže okamžite opraviť rozloženie tovarov. Vtedy v aplikácii môžete uviesť dôvod: požadovaný produkt nie je na sklade, porucha zariadenia atď.

Pri tomto prístupe zamestnanec nemusí nosiť so sebou dokumenty a planogramy. To znamená, že nemusí cestovať za novými dokumentmi, nemusí ich zakaždým tlačiť. Nestratia sa, nezabudnú sa, nepomiešajú atď. Navyše, manažéri budú mať istotu, že do systému sa načítajú len relevantné a spoľahlivé dáta.

Výsledok. S Goods Cheker merchandising sa stáva transparentným pre všetkých účastníkov a do podnikového systému sa dostávajú agregované presné údaje.

Manažéri rýchlejšie vytvárajú a kontrolujú úlohy zamestnancov a nadriadení môžu kontrolovať všetky fotografie od merchandiserov.

Merchandiseri zase rýchlejšie a lepšie vykonávajú audit predajne, čo zvyšuje percento súladu rozloženia tovarov s planogramami.

Keďže merchandiseri trávia menej času v predajni, môžu ho vynaložiť na iné obchodné procesy alebo môže byť znížený počet zamestnancov v teréne.

Prípad jedného z našich klientov: S aplikáciou sa Goods Checker súlad s planogramom zvýšil z 60 % na 90 %.

Analytika

Manažéri dostávajú stovky fotografií od merchandiserov. Všetky fotografie musia byť vyhodnotené, aby bolo možné pripraviť správy pre špecialistov marketingu a manažérov. Zo správ môžu špecialisti marketingu vidieť, ako funguje rozloženie produktov, pochopiť svoju pozíciu a pozíciu konkurentov na trhu.

Príklady fotografií zaslaných merchandisermi

Manažéri často triedia a analyzujú fotografie manuálne. Tento prístup má zmysel, keď je fotografií málo, ale ak sú ich stovky, je to pracné:

 • tento proces zaberie zamestnancom veľa času;
 • hodnotenie fotografií je subjektívne;
 • neexistuje žiadna všeobecná analytika pre všetky predajne, tovary, pre všetkých zamestnancov.

V aplikácii Goods Checker umelá inteligencia rýchlo analyzuje fotografie a generuje správy na základe informácií od merchandiserov. Analytika sa vytvára v rôznych rovinách (podľa predajní, zamestnancov, tovaru) a môže byť aj dynamická (v porovnaní s obdobím v minulosti). Používatelia majú okamžitý prístup k správám prostredníctvom webového prehliadača.

Pomocou Goods Cheker môžete získať nasledujúce informácie:

 • podiel vašej značky/podznačky/SKU na polici;
 • podiel značky/podznačky/SKU konkurentov na polici;
 • dôvody, prečo produkt nie je na svojom mieste: vypredaný, poškodené zariadenie alebo akýkoľvek iný dôvod, ktorý uvediete;
 • údaje, ktoré možno použiť na stanovenie KPI pre zamestnancov;
 • analytika na základe kvality fotografií.

Príklady analytických správ:

Okrem toho, Goods Cheker analyzuje SKU odo dňa uvedenia tovaru do predaja.

Dva týždne predtým, ako tovar vstúpi na trh, môžete naučiť Goods Cheker rozoznávať nový produkt: stačí nahrať do neurónovej siete cca 100 fotografií produktu.

Výsledok. Nadriadení dostávajú informácie o reálnej situácii v predajniach a v regáloch, stanovujú reálne KPI a objektívne hodnotia zamestnancov. Manažéri zase sledujú dôvody nesúladu s planogramami – tovar je vypredaný, poškodenie zariadenie atď.

Príklad výrobcu cigariet

Tovar zákazníka sa predáva v 5000 predajniach, každú predajňu navštívi viac ako 100 merchandiserov, aby opravili rozloženie a kontrolovali zostatok v skladoch. Po tom, čo všetko skontrolujú, zamestnanci regály odfotia a pošlú manažérom.

Tie musia mesačne spracovať viac ako 60 000 fotografií. Takúto kapacitu je fyzicky nemožné spracovať a vyhodnotiť, pretože okrem toho existujú aj iné úkoly.

Spoločnosť sa rozhodla zautomatizovať merchandising a použila na to aplikáciu Goods Checker. Po implementácii sa počet analyzovaných fotografií zvýšil z 3 % na 100 %.

Okrem toho manažéri mohli objektívne zhodnotiť prácu merchandiserov, zastúpenie SKU, ako aj rozmiestnenie a využitie zariadení.

Automatizácia obchodných procesov je pre maloobchod novou realitou

Kvalitné služby dnes úzko súvisia s technológiou. Systémy BI pomáhajú lepšie spoznať kupujúceho, strojové učenie – vytvárať personalizované ponuky, chat-boti – rýchlo odpovedať na otázky zákazníkov, samoobslužné pokladne – urýchliť proces nákupu atď.

McKinsey & Company“Closing the skills gap in retail with people analytics”

Podľa štúdie McKinsey 52 % všetkých maloobchodných operácií možno automatizovať pomocou existujúcej technológie.

Merchandising je dôležitou etapou v predajnom reťazci, preto podľa našich skúseností jeho automatizácia pomôže nájsť úzke miesta v procese a zvýšiť predaj o 5-7%.

Automatizácia obchodných procesov ich zrýchľuje, čiže zvyšuje tržby firmy, znižuje vlastné náklady produktov či služieb.

Sme tu pre vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
  IBA Slovakia