Efektívne vystavenie tovaru: prečo sa mu pripisuje jedna z hlavných úloh v modernom retailu?

21 Februára, 2024 

Moderný zákazník je už dlho rozmaznaný sortimentom produktov, počtom obchodov, ponukami na nákup reklamných predmetov, získaním bonusov, cashbackom alebo darčekmi za nákup. On už kľudne reaguje na príjemné ceny alebo novinky v regáloch. Ale predstavitelia značiek a retailu sa naučili spravovať samo želanie nakupovať. Hlavným nástrojom v tom sú pravidlá merchandisera, založené na efektívnosti vystavenia tovaru.

Čo je efektívne vystavenie tovaru? Pravidla vystavenia

Vystavením označujú rôzne metódy rozmiestnenia produkcie v regáloch predajnej plochy. Ústrednou úlohou úspešného predaja v predajni je efektívne vystavovanie tovaru. Od rozmiestnenia v regáli závisí rozpoznanie značky, jeho popularita, vyžiadanosť a objem predaja. Hlavným cieľom je vystaviť novinku/tovar v zornom poli potenciálnych zákazníkov.

Správne vystavenie tovarov pridáva produktom viac atraktivity. Pozornosť zákazníkov upútavajú konkrétne položky, tovary ako keby sami hovorili, že by mali byť v košíku.

Modernému zákazníkovi je nepríjemné tráviť drahocenné minúty porovnávaním cien a čítaním charakteristík identických produktov. Na prvé miesto zaraďuje pohodlie, ktoré je zabezpečené správnym vystavením tovaru. A urobiť ho efektívnejším pre konkrétne produkty je už úlohou merachandisera.

Je možné sformulovať niekoľko všeobecných pravidiel merchandisingu:

“Tvárou v tvár zákazníkovi.” Produkt je umiestnený v regáloch tak, aby bol pre zákazníka vizuálne pohodlný výber – s etiketou alebo prednou stranou. Spotrebiteľ miluje harmóniu a úctu k sebe, takže v každom maloobchodnom regáli by mal byť poriadok.

Nie menej troch tovarov na polici. To sa týka každej položky. Jedno balenie džúsu na polici hovori spotrebiteľovi, že s nim je niečo nie je v poriadku, ale tri už naznačujú na dopyt po produkte. Trojka sa považuje za harmonické číslo, preto pri vystavení tovaru vystavujú množstvo, ktoré je násobkom troch.

Pri vystavovaní tovaru taktiež sa berie do úvahy fyziológia. V priemere zóna viditeľnosti bežného človeka je 50 cm. Ak je potrebné, žeby spotrebiteľ si všimol tovar, na polici mu vydeľujú priestor najmenej 50 cm.

Novú značku alebo tovar je lepšie vystaviť v blízkosti samého populárneho v rovnakej kategórií. Spustí sa podvedomá snaha človeka ku zovšeobecneniu: vlastnosti známeho produktu sa automaticky prenesú na novú značku.

Zmena „obrázku“. Spotrebiteľa unavuje monotónnosť, preto vystavenie je potrebné pravidelne meniť. Ale to treba robiť správne, žeby to nevyvolalo nepohodlie u zákazníkov.

Je ľahšie zorganizovať prácu pomocou špeciálneho softvéru. Pri automatizácií merchandisingu všetky základné činnosti sú prevedené do automatického režimu: planogramy, schémy vystavenia, analýza, kontrola sortimentu a iné.

Prečo vystavenie je dôležite pre výrobcu?

Obchodný priestor je zvláštny svet, v ktorom sa zákazník ocitne. Na ceste k vzácnemu bochníku chleba sa objaví veľa produktov, ktoré upútajú pozornosť, propagačných akcií a reklám.

Áno, a hlavným cieľom efektívneho vystavenia tovaru je uľahčiť zákazníkovi vyhľadávanie toho, čo potrebuje. Ale tu však je možne zahrnúť aj iné ciele:

  • Vyčleniť v regáli produkty konkrétneho výrobcu;
  • zvýšiť úroveň predaja nepopulárnych produktov;
  • upriamiť pozornosť kupujúceho na produkty s krátkou dobou spotreby, aby sa znížil objem vrátených tovarov;
  • zvýšiť priemerný šek zákazníka.

Pre každého výrobcu je dôležite, žeby jeho tovar bol viditeľný v regáli predajni. Od toho závisí nie len objem predaja, ale aj rozpoznanie značky.

Čo je planogram a prečo je dôležite ho dodržiavať?

Krátko povedané planogram je prehľadná schéma vystavenia tovaru v obchodných zariadeniach. Planogram predajne ukazuje, kde, v akom množstve a v akom regáli bude konkrétny produkt vystavený. Ak sa na to pozriete vo formáte jedného regálu planogram vystavenia produktu odráža stratégiu predaja a vývoja spoločnosti a zvýrazňuje jeden alebo iný produkt. Každý tovar má svoje miesto a plánovanú skladovú zásobu.

Predtým zostavenie planogramu, jeho analýza a kontrola zaberalo veľa času, pretože celý proces prebiehal ručne. Moderné systémy riadenia ponúkajú optimalizáciu merchandisingu: umožňujú upravovať, sledovať a kontrolovať usporiadanie tovaru v regáloch pomocou programov spustených na obrazovke smartfónu alebo PC.

Je dôležité dodržiavať planogram a zásady zobrazovania tovarov, pretože to je jeden z hlavných dôvodov zvyšovania konkurencieschopnosti predajne/značky/tovaru. Približne 80 % nákupných rozhodnutí sa robí na predajnej ploche impulzívne, jediným pohľadom na predajný regál. Práve preto môžme nazvať planogram nástrojom stimulovania nákupov.

Ako kontrolovať vyloženie? Úloha merchandiserov

Pred príchodom automatizovaného softvéru na prácu s planogramami sa kontrola a sledovanie vystavenia tovaru vykonávala manuálne. Merchandiser robil fotografie hotových obchodných regálov a posielal ich manažérovi alebo supervízerovi. Tie na druhej strane analyzovali niekoľko tisíc fotografii mesačne a vynechávali dôležité nedostatky spôsobené ľudským faktorom.

Moderný softvér umožňuje nie len kontrolovať vystavenie ale aj prácu merchandisera v celom. Nehovoriac už ani o podrobnej analýze vybraných údajov. Aplikácie umožňujú kompletnú optimalizáciu merchandisingu. Spustí sa rozpoznávanie fotografií, po ktorom nasleduje analýza. Softvér navrhuje nezrovnalosti v planograme, napríklad vám povie, ktoré produkty chýbajú v regáloch.

Hlavnou úlohou merchandisera je včasné vystavenie tovaru, návrh obchodných regálov, analýza zostatkov a poskytnutie správy (často vo forme fotografií) o vykonanej práci.

Kontrolovať vystavenie je teraz možné aj diaľkovo. Používajú sa tri metódy:

Pevná kamera. Inštaluje sa oproti obchodných regálov. Fotografie sa robia so zadaným intervalom. Pri akomkoľvek odchýlení od plánovaného vystavenia merchandiser dostane signál o návšteve predajne.

DOME kamera. Kopulovitá kamera môže zmeniť smer a zaostrenie, čím pokryje viac predajného priestoru. Fotografie je možné snímať v reálnom čase.

Robot s umelou inteligenciou. Platforma s kamerou sa presúva medzi regálmi a robí fotografie vystavenia tovaru. Zatiaľ je používanie robotov v testovacom režime, no čoskoro sa tento spôsob kontroly spustí v mnohých obchodných reťazcoch.

Ako zorganizovať efektívnu prácu merchandiserov a pravidelnú kontrolu vystavenia?

Merchandiseri nie sú len zamestnanci, ktorí vystavujú tovar do regálov. To sú ľudia, ktorí robia obchodnú značku povedomou a žiadanou. Je dôležité nájsť kompetentného odborníka, organizovať jeho prácu v predajni a tiež zjednodušiť jeho činnosť pomocou automatizácie merchandisingu.

Na používanie planogramov v retailu je uložený veľký počet úloh, okrem vystavenia. Oni súvisia s usporiadaním predajnej plochy, zabezpečením efektívneho pohybu tovaru zo skladu do regálu, vedením evidencie tržieb a zberom štatistík.

Jednou z najpopulárnejších platforiem v modernom retailu je platforma Goods Checker. Pomáha riešiť mnohé otázky podnikania: naplánovať prácu merchandiserov, úplne spracovať ich návštevy predajni, analyzovať stav maloobchodných regálov. Správne zvolený softvér umožňuje zvýšiť príjmy a zoznam zákazníkov.

Sme tu pre vás

    Yes
    YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
    IBA Slovakia