Motivačný program pre merchandiserov: o čom je dôležite vedieť

19 Februára, 2024 

Úlohou každého manažéra je vytvoriť také podmienky práce, žeby u zamestnancov bola motivácia pracovať lepšie. To nie je jednoduchá úloha. Ako ukazuje prax, merchandising je tá oblasť, kde je fluktuácia zamestnancov a nízke bonusy.

Dnes sa pokúsime prísť na to, ako vytvoriť jasný a fungujúci vernostný program pre merchandiserov.

Na čo je treba si dať pozor pri tvorbe vernostného programu

Prvá vec, ktorú musí spoločnosť pochopiť, je motivácia ľudí. Každé publikum je motivované rôznymi spôsobmi: peňažným, obchodnými cieľmi, sociálnym. Obchodní zástupcovia a manažéri sa často snažia rozvíjať a rozvíjať svoju kariéru, zatiaľ čo merchandiseri hľadajú stabilný príjem.

Na pochopenie, čo motivuje zamestnancov, urobte analýzu, ako oni pracujú, ich výkazy, porozprávajte sa s nimi. To pomôže určiť, čo ponúknuť zamestnancom ako bonus.

Pozrime sa na tri kľúčové faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri vytváraní vernostného programu: stabilita, transparentnosť, zrozumiteľné KPI.

Stabilita

Častým dôvodom prepúšťania obchodníkov je nestabilný príjem.

Podľa štúdie outstaffingovej spoločnosti sú najčastejšie merchandiseri ľudia vo veku 25 až 35 rokov. To znamená, že majú rodinu, dieťa, auto. To sú ľudia, ktorí využívajú úvery, splátkovými kartami, sporia na byt/auto. Práca pre nich je v prvom rade zdroj príjmu. Preto stabilný plat je pre nich hlavnou motiváciou kvalitne plniť svoje povinnosti.

Transparentnosť procesu

V práci musí zamestnanec rozumieť svojim povinnostiam, tomu, ako je pracovný proces štruktúrovaný a čo musí urobiť, aby dostal bonusy. Ak je merchandisera neustále žiadajú, aby v obchode urobil niečo navyše, jeho správy vkladajú do stola, bonusy sú zbavené bez vysvetlenia, potom zamestnanec stráca motiváciu dobre vykonávať svoje povinnosti. Aby ste tomu zabránili, musíte zaviesť jasné KPI.

Zrozumiteľné KPI

Spoločnosť musí nastaviť KPI pre merchandiserov, ktorí spĺňajú dve kritériá:

 1. Reálnosť. Všetky KPI musia byť dosiahnuteľné. Ak schválite KPI pre zamestnanca tak, aby „navštívil 100 retailových predajní za deň“, za žiadnych okolností ho nesplní.
 2. Ovládateľnosť. KPI musí závisieť od práce merchandisera, a mal by byť schopný ich ovplyvniť. Napríklad počet návštev retailových predajní alebo percento dodržania planogrammu.

Celkovo musí merchandiser rozumieť tomu, čo robí a prečo je to dôležité. Pozrime sa na príklad, ako môžete zjednodušiť prácu merchandisera, urobiť ju zrozumiteľnou a podľa toho motivovať k lepšiemu plneniu povinností.

Kontrola tovaru ako motivačný nástroj

Pozrime sa, ako aplikácia Goods Checker pomáha motivovať merchandiserov.

V prvom rade je motiváciou samotná aplikácia. Merchandiseri vedia, že ich práca sa kontroluje programom a pracujú efektívnejšie. Koniec koncov, aplikáciu je ťažšie oklamať: natiahnuť staré fotografie, preskočiť fázu auditu a iné.

Podľa skúseností našich klientov sa percento dodržiavania planogramov zvýšilo hneď, ako začali aplikáciu používať.

Ako funguje Goods Checker? Zamestnanec vstupuje do predajne, fotografuje regále. Good Checker automaticky porovnáva vystavenie na foto s planogramom a vyznačuje fotografiu, zvýrazňujúc medzery a nesprávne vyložený tovar. Ak nie je možné upraviť vystavenie, merchandiser môže uviesť dôvod. Vyznačená fotografia sa odošle manažérovi, a na základe všetkých fotografii aplikácia generuje  V dôsledku toho dostaneme nasledovné:

 • Merchandiser je presvedčený, že prácu vykonal správne a môže si uplatniť nárok na bonus.
 • Pre merchandisera práca sa stala oveľa jednoduchšia a rýchlejšia. porovnávanie vystavenia sa deje automaticky.
 • Merchandiser vie, že jeho správy sú dôležité a používajú sa v analytike.

S Goods Checker manažéri rýchlo získavajú všetky informácie o KPI každého merchandisera. Napríklad počet navštívených predajní, percento splnených planogramov, percento kvalitných fotografií, dynamika za dané obdobie, počet fotografií podľa mesiacov atď. Na základe splnenia týchto indikátorov vytvára Goods Checker hodnotenie zamestnancov. Je to výborný základ pre prácu s KPI a schvaľovanie bonusov pre merchandisera.

Okrem toho, aplikácia Goods Checker má zvýšenú ochranu proti podvodom a manažér vždy môže zisiť, ako ďaleko od miesta bola urobená táto fotografia.

Program motivácie je nevyhnutnosťou pre úspešne konkurovanie na trhu

Program motivácia je dobrý nástroj pre udržanie zamestnancov a zvýšenie efektívnosti ich práce.  Pre vypracovanie takejto aplikácie je potrebné preskúmať úlohy svojich zamestnancov, zistiť, čo im chýba, ako môžete zlepšiť ich pracovné procesy a motivovať ich, aby urobili viac. Goods Checker je dobrý nástroj, ktorý môže pomôcť manažérom aj merchandiserom pri budovaní programu motivácie.

Ako stimul je možné využiť peňažné bonusy (prémie) aj sociálne bonusy (platba za šport, poukazy, kurzy). To pomôže v rozvoji zamestnancov, vytvori dôveryhodné vzťahy medzi vami.

Je veľmi dôležité vyhodnotiť efektívnosť a prehodnocovať vernostné programy a upravovať ich. Ak všetci zostali spokojní, môžete používať aktuálne varianty aj naďalej.

Sme tu pre vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
  IBA Slovakia