Vytvárať planogramy v Goods Checker je teraz možné pre SKU akýchkoľvek rozmerov

20 Februára, 2024 

Planogram hrá dôležitú úlohu v merchandisingu. Od neho závisí to, či zákazník si všimne konkrétny produkt spomedzi všetkých produktov v regáli. Preto vytvorenie a obnovu planogramu spoločnosti berú vážne.

Ako fungovali predtým: Microsoft Excel alebo Microsoft PowerPoint

Tradične planogramy sa vytvárajú v Microsoft Excel alebo Microsoft PowerPoint. Tieto programy praktický sú vždy na počítačoch, a ako s nimi pracovať vedia všetci. Ťažkosti vznikajú vtedy, keď sa planogramy stávajú zložitejšími a je ich veľa.  Vytvárať, aktualizovať a pridávať obrázky produktov je náročné na prácu a pomalým procesom. Pri kontrole v obchode sa môže merchandiser ľahko pomýliť a nevšimnúť si nesúlad medzi vystavením a planogramom.

Pre riešenie tohto problému sme vypracovali Plano Creator pre Goods Checker.

Vystavenie nezodpovedá planogramu: dôsledky pre podnikanie

Na prvý pohľad sa zdá, že nesprávne vystavenie nie je pre predaj kritické. Ale na druhej strane, je to vážna časť stratégie propagácií a predaja. Vystavenie je prezentáciou tovaru v regáli. Pomáha zákazníkovi si všimnúť produkt, na ktorý spoločnosť potrebuje, a stimuluje impulzívne nákupy. Preto nemožno jeho význam podceňovať.  Pozrime sa na päť hlavných dôsledkov nesprávneho vystavenia.

Zníženie predaja. Ak sú SKU umiestnené v regáli nesprávne, nie v súlade s planogramom, zákazník nemusí nájsť produkt, ktorý potrebuje, čo zníži objem predaja.

Strata zákazníkov. Vyplýva to z predchádzajúceho bodu. Keď zákazník systematicky nemôže nájsť svoj obľúbený produkt v obchode, prejde na produkt konkurencie.

Chyby vo výkazoch. Manažéri počítajú tržby a zásoby na základe planogramu a chyby pri umiestnení tovaru môžu viesť k nespoľahlivým údajom a ich analýze a v konečnom dôsledku k nesprávnym rozhodnutiam manažmentu.

Pokuty a straty. Sú prípady, keď nedodržanie planogramu vedie k právnym problémom alebo dokonca k pokutám.

Narušenie značky. Nesprávne rozloženie tovarov môže spôsobiť škodu imidžu značky.

IT-riešenia, ako napríklad Goods Checker, pomáhajú sa vyhnúť týmto problémom.

Čo my ponúkame: používať Plano Creator

Plano Creator je konštruktér na vytváranie elektronických planogramov. V ňom dokáže manažér za pár minút vytvoriť planogram pre niekoľko stoviek pozícií aj s fotografiami. Taký, ktorý poskytne skutočnú predstavu o tovare a obchodnom vybavení.

Ako funguje Plano Creator

Sieťovaná štruktúra

Predtým mal Plano Creator iba jednu možnosť planogramu – mriežkový planogram. Bol vhodný pre produkty jednej veľkosti, napríklad čokolády alebo tabakové výrobky.

Pre vytvorenie planogramu je potrebne si vybrať celú značku, podznačku a samotnú SKU.

V planograme je vidieť počet SKU, ktorý je potrebne umiestniť v jednom regáli.

Je možne zobraziť nie len finálne SKU, ale aj celú podznačku. To je užitočné, keď do predajne ešte nedorazil určitý produkt. V tomto prípade merchandiser vidí, že je ho možné umiestniť na toto miesto.

Policova štruktúra

Pri rozhovore s klientmi sme si uvedomili, že štruktúra mriežky nie je univerzálna. Je vhodná len pre veľmi obmedzený rozsah produktov. Najčastejšie u výrobcov a distributérov je široký sortiment produktov, ktoré v 99% prípadov majú rôznu veľkosť.  A štruktúra mriežky planogramu tu už nie je vhodná.

Preto sme vypracovali policovú štruktúru. Policova štruktúra umožňuje nastavovať rozmery zariadení, počet políc, ich rozmery a iné.

Pri zostavovaní planogramu sú rozmery každého SKU okamžite viditeľné a po pretiahnutí na zariadenie sa vypočíta priestor zostávajúci do konca police. Pomáha to sledovať obsadenosť regálov.

Je možné zvoliť dátum, pre ktorý je planogram platný. To pomôže vyhnúť sa zmätku a otázkam: “Je to starý planogram alebo nový?”

Policova štruktúra pomáha vytvárať individuálne planogramy, napríklad pre každú sociálnu sieť. Dopyt je predsa všade iný, čo znamená, že prezentácia tovaru v regáloch sa musí prispôsobiť dopytu. Taktiež takýto prístup pomôže lepšie kontrolovať distribúciu tovarov cez siete.

Výhody Plano Creator

S Plano Creator manažér trávi menej času na vytvorenie planogramov a môže ho venovať analýze alebo iným dôležitejším úlohám. A merchandiser zase neurobí chybu pri kontrole vystavenia v predajni. To znamená, že sa znižuje riziko chýb v správach.

V Plano Creator je pripravený rozšíriť podnikanie. V ňom je možne pracovať s veľkým počtom predajni a typmi zariadení, napríklad bežnými regálmi alebo skrinkami na tabakové výrobky.

V Plano Creator planogramy budú vždy zostavené správne. To znamená, že program skontroluje, či je všetko správne umiestnené: čí nie sú nejaké SKU, ktoré sú umiestnené vo vzduchu, či sa výrobky pretínajú so zariadením alebo medzi sebou, či je malý výrobok umiestnený pod veľkým atď.

Plano Creator pomáha vytvárať a obnovovať planogramy rýchlejšie

Elektronické planogramy vo všeobecnosti pomáhajú manažérom a vedúcim pracovníkom získať relevantné a súhrnné údaje z predajni včas. Vďaka tomu môžu vedúci nastaviť skutočné KPI pre merchandiserov a objektívne hodnotiť zamestnancov a manažéri môžu zvýšiť percento zhody vystavenia s planogramami a sledovať dôvody, prečo sa planogramy nedodržiavajú: tovar je vypredaný, zariadenie je pokazené atď.

Sme tu pre vás

    Yes
    YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
    IBA Slovakia