Aplikácia KRIHAP – organizácia a správa krízových a havarijných plánov

IBA dodala systém umožňujúci tvorbu, správu a archiváciu dokumentácie potrebnej pre riešenie krízových a havarijných situácií na rozvodnej sieti ČEPS a súvisiacich prvkoch rozvodnej sústavy ČR. Systém sme zároveň na rôznych úrovniach zabezpečili tak, aby bol odolný voči problémom s distribuovaným uložením dokumentov off-line a obsahoval prvky vysokej dostupnosti. 

Klient

ČEPS, a. s.

Popis

Akciová spoločnosť ČEPS je výhradný prevádzkovateľ prenosovej sústavy v ČR. Udržuje, obnovuje a rozvíja desiatky rozvodní a transformátorov, ktoré prevádzajú elektrickú energiu z prenosovej do distribučnej sústavy, a stará sa o trasy vedenia. V rámci európskych štruktúr potom zaisťuje cezhraničné prenosy pre export, import a tranzit elektrickej energie. ČEPS sa taktiež dlhodobo aktívne podieľa na formovaní liberalizovaného trhu s elektrinou v ČR aj v Európe.

Země

ČR

Východiskový stav a cieľ projektu

Úlohou bolo vytvoriť zabezpečené a zároveň prehľadné úložisko krízovej dokumentácie, ktoré bude dostupné pre interných používateľov aj pre bezpečnostné a záchranné zložky IZS a navyše bude podporovať on-line aj off-line režimy vrátane pravidelnej aktualizácie a zaručenej dostupnosti obsahu.

Výsledok projektu

IBA dodala systém umožňujúci tvorbu, správu a archiváciu dokumentácie potrebnej pre riešenie krízových a havarijných situácií na rozvodnej sieti ČEPS a súvisiacich prvkoch rozvodnej sústavy ČR. Systém sme zároveň na rôznych úrovniach zabezpečili tak, aby bol odolný voči problémom s distribuovaným uložením dokumentov off-line a obsahoval prvky vysokej dostupnosti. Základom riešenia je platforma Microsoft SharePoint. Na klientskych počítačoch slúži ako off-line úložisko dokumentov SkyDrive Pro. Riešenie je integrované do existujúcej infraštruktúry zákazníka, odkiaľ sú preberané identity IZS, prípadne ďalšie potrebné informácie.

 

Používanie aplikácie KRIHAP zlepšilo použiteľnosť systému distribúcie krízových a havarijných plánov a zvýšilo produktivitu používateľov, ktorí s týmito dokumentmi pracujú, alebo ich potrebujú v kritických situáciách mať rýchlo poruke. Systém tým šetrí aj náklady na správu dokumentov a zefektívňuje procesy v organizácii a spolupracujúcich zložkách IZS. Niektoré úkony, ktoré sa doteraz vykonávali ručne, sú teraz plne automatizované, napr. reporting alebo hromadný export do pdf.

Jsme tu pro vás


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client1/web14/web/wp-content/themes/iba/functions.php on line 801

    Yes
    Yes Zásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
    IBA Slovakia