Aplikácia KRIHAP – organizácia a správa krízových a havarijných plánov

IBA dodala systém umožňujúci tvorbu, správu a archiváciu dokumentácie potrebnej pre riešenie krízových a havarijných situácií na rozvodnej sieti ČEPS a súvisiacich prvkoch rozvodnej sústavy ČR. Systém sme zároveň na rôznych úrovniach zabezpečili tak, aby bol odolný voči problémom s distribuovaným uložením dokumentov off-line a obsahoval prvky vysokej dostupnosti. 

Klient

ČEPS, a. s.

Popis

Akciová spoločnosť ČEPS je výhradný prevádzkovateľ prenosovej sústavy v ČR. Udržuje, obnovuje a rozvíja desiatky rozvodní a transformátorov, ktoré prevádzajú elektrickú energiu z prenosovej do distribučnej sústavy, a stará sa o trasy vedenia. V rámci európskych štruktúr potom zaisťuje cezhraničné prenosy pre export, import a tranzit elektrickej energie. ČEPS sa taktiež dlhodobo aktívne podieľa na formovaní liberalizovaného trhu s elektrinou v ČR aj v Európe.

Země

ČR

Východiskový stav a cieľ projektu

Úlohou bolo vytvoriť zabezpečené a zároveň prehľadné úložisko krízovej dokumentácie, ktoré bude dostupné pre interných používateľov aj pre bezpečnostné a záchranné zložky IZS a navyše bude podporovať on-line aj off-line režimy vrátane pravidelnej aktualizácie a zaručenej dostupnosti obsahu.

Výsledok projektu

IBA dodala systém umožňujúci tvorbu, správu a archiváciu dokumentácie potrebnej pre riešenie krízových a havarijných situácií na rozvodnej sieti ČEPS a súvisiacich prvkoch rozvodnej sústavy ČR. Systém sme zároveň na rôznych úrovniach zabezpečili tak, aby bol odolný voči problémom s distribuovaným uložením dokumentov off-line a obsahoval prvky vysokej dostupnosti. Základom riešenia je platforma Microsoft SharePoint. Na klientskych počítačoch slúži ako off-line úložisko dokumentov SkyDrive Pro. Riešenie je integrované do existujúcej infraštruktúry zákazníka, odkiaľ sú preberané identity IZS, prípadne ďalšie potrebné informácie.

 

Používanie aplikácie KRIHAP zlepšilo použiteľnosť systému distribúcie krízových a havarijných plánov a zvýšilo produktivitu používateľov, ktorí s týmito dokumentmi pracujú, alebo ich potrebujú v kritických situáciách mať rýchlo poruke. Systém tým šetrí aj náklady na správu dokumentov a zefektívňuje procesy v organizácii a spolupracujúcich zložkách IZS. Niektoré úkony, ktoré sa doteraz vykonávali ručne, sú teraz plne automatizované, napr. reporting alebo hromadný export do pdf.

Sme tu pre vás

    Yes
    YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
    IBA Slovakia