Implementácia RPA / AI v prostredí medzinárodnej banky

Klient

Medzinárodná banka

Popis

Náš zákazník je medzinárodná banka, ktorá ponúka množstvo finančných služieb a produktov, vrátane retailového bankovníctva, hypoték, firemného bankovníctva, správy hotovosti, kreditných kariet, kapitálových trhov, správy dôvery a majetku a poistenia.

Odvětví

Financie a Bankovníctvo

Země

Bielorusko

Počiatočný stav

Zákazník najal spoločnosť IBA Group, aby overila, či technológie RPA (Robotic Process Automation) a AI (Artificial Intelligence), pre ktoré zakúpili licenciu, vyhovujú ich potrebám.

Banka generuje denný zoznam transakcií o prevode mien. Zamestnanci banky musia zoznam porovnávať s údajmi v internom bankovom systéme. Dáta prichádzajú v exls, pdf, html a vo formáte jednoduchého textu.

Výsledok

  1. Miera automatizácie pre extrakciu: 78 %
  2. Priemerná presnosť: 94 %
  3. Zníženie manuálneho úsilia na transakciu: 63 % (1 min 50 s vs. 5 min)
  4. Pre Excel: presnosť 100 %, rýchlosť automatizácie 100 %

Projekt priniesol pozitívne výsledky a bol uvedený do prevádzky.

NAŠE RIEŠENIE

Klasifikovali sme vstupné dáta a zautomatizovali extrakciu dát (kognitívna automatizácia s tréningovým modelom na základe 1 500 dokumentov), porovnali vstupné dáta s dátami v bankovom systéme (úloha RPA) a zákazníkovi dodali správu o výsledkoch procesov (úloha bot).

Sme tu pre vás

    Yes
    YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
    IBA Slovakia