Systém SAP pre Gazprom Transgaz Bielorusko

Klient

Gazprom Transgaz Bielorusko

Popis

Spoločnosť prevádzkuje 7 hlavných plynovodov na prepravu zemného plynu cez Bielorusko a 226 distribučných staníc plynu a podzemných zásobníkov plynu.

Země

Bielorusko

Projekt

IBA Group vytvorila komplexné riešenie založené na modernej vysokovýkonnej platforme SAP HANA, ktorá kombinuje analytické nástroje, prostriedky spracovania transakcií a veľké množstvo dát (ERP a BI). Systém bol spustený súčasne vo všetkých sedemnástich pobočkách a správnom úrade Gazpromu Transgaz Bielorusko.

VÝSLEDKY PROJEKTU

V auguste 2015 bol úspešne prijatý systém riadenia informácii pre komerčnú prevádzku. Klient tak získal riešenie, ktoré mu umožňuje získať  dôveryhodné, úplné a aktuálne informácie o činnosti všetkých oddelení v spoločnosti.

Zjednotené informačné prostredie umožňuje zákazníkovi zvýšiť efektivitu analýzy v reálnom čase a plánovaní podnikových činností, optimalizovať obrat zásob a peňažných aktív i znížiť prevádzkové náklady na údržbu a opravy.

REALIZÁCIA PROJEKTU

V rokoch 2013-2015 spoločnosť IBA Group vytvorila a implementovala systém riadenia podnikových informácií založený na SAP ECC 6.0.

V roku 2014 bol systém spustený v súlade s harmonogramom projektu. Na základe požiadaviek zákazníka boli automatizované nasledujúce obchodné procesy:

 • Účtovníctvo a dňové evidencie
 • Vedenie účtovníctva
 • Finančné účtovníctvo
 • Logistika (nákup, predaj a distribúcia, skladové operácie)
 • Údržba a opravy zariadení
 • Účtovníctvo investičnej výstavby
 • Organizačné riadenie a personálna správa.

V roku 2015 spoločnosť IBA Group automatizovala mzdovú agendu i výrobné a ekonomické plánovanie Gazprom Transgaz Bielorusko. Podpora užívateľov bola organizovaná na základe SAP Solution Manager (Incident Management).  Tím IBA Group tvorilo viac než  100 konzultantov a vývojárov SAP.

Pri realizácii projektu využívala IBA Group  aktuálne metodiky implementácie produktov SAP, konkrétne ASAP (Accelerated SAP) a AGILE (Agile Software Development). Okrem toho IBA Group využívala pokročilé technológie riadenia projektových postupov a testovania funkčnosti subsystému.

IBA Group poskytovala podporné služby prostredníctvom Service Desk, vykonávala centrálnu správu systému pomocou SAP Solution Manager, pripravila prevádzkové postupy vrátane  užívateľských príručiek a školení. IBA Group zároveň zorganizovala interaktívne školenie koncových užívateľov prostredníctvom RWD v Perform for SAP.

Jsme tu pro vás

  Yes Zásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
  IBA Slovakia