Inteligentná automatizácia

Využite inteligentné automatizáciu obchodných procesov. Vyškolení roboti vám pomôžu so zadanými úlohami a ušetrí čas aj peniaze.

Naše riešenia

PROJEKT

BANKA EXTRAHUJÚ DATA POČAS 1,5 MINÚTY

Banka každý deň dostane zoznam transakcií, počas ktorých došlo k prevodu meny, v rôznych formátoch: excelu, pdf, html i prostom texte. Zamestnanci predtým overovali tieto dáta manuálne, pomocou informácií z interného bankového systému.

Model kognitívne automatizácie, ktorý sa učil na 1 500 dokumentoch, extrahuje a porovnáva informácie a výsledky odosiela zamestnanci banky.

Banka tento proces zautomatizovala o 78% a presnosť extrakcia sa zároveň zvýšila na 94%.

PRODUKTY A RIEŠENIA

  • Robot na extrakciu informácií

PROJEKT

BANKA ZREDUKOVALA ČAS REAKCIE NA ÚTOKY ZO 24 HODÍN NA 5 MINÚT

Pracovníci banky zodpovední za bezpečnosť skôr trávili značné množstvo času manuálnym sledovaním neuatorizovaných prihlásenie. Banka zautomatizovala zber informácií o týchto incidentoch aj ich odosielanie zamestnancom banky.

Vycvičený robot zvládne spracovať až 20 prípadov naraz. V 86% takýchto prípadov program incidenty úspešne objavia, zhromaždí záznamy o danej činnosti a navrhne riešenie problému.

Trained robot processes up to 20 cases at a time. In 86% of such cases, the program successfully detects incidents, collects logs and offers problem solution.

PRODUKTY A RIEŠENIA

  • Robot monitorujúci informácie

PROJEKT

BANKA SA STARÁ O LOJALITOU SVOJICH ZÁKAZNÍKOV

Robot klasifikuje otázky klientov položené v oline chatu, extrahuje informácie, vyplní tabuľky v Exceli a webových formulároch a následne vytvorí žiadosť o pôžičku. Ak robot nie je schopný otázku rozpoznať, vytvorí pre pracovníka banky úlohu vo WorkSpace. Pracovník otázku klasifikuje a robot pokračuje v dialógu s klientom.

Banka získala nový nástroj starostlivosti o zákazníkov, bez toho, aby musela najať nových zamestnancov, a zlepšila kvalitu svojich služieb.

PRODUKTY A RIEŠENIA

  • Chatboti

FUNKCIE

Robot analyzuje informácie o nákupoch zákazníka, klasifikuje a zlučuje značky zakúpené dokopy a stanovuje percento zákazníkov pre každú skupinu. Banka dostala anonymizované dáta, ktoré môžu byť využitá pre vydávanie spoločných kariet spolupracujúcich značiek.

Solution & Products

  • Roboti pre segmentáciu informácií

S čím vám pomôžeme

Tím IBA Group zahŕňa špecialistov certifikované spoločnosťami WorkFusion a UiPath. Vyvíjame naše vlastné riešenia na báze WorkFusion a podieľame sa na kľúčovým vývoji platformy. Hlboké odborné znalosti našich programátorov nám umožňujú zavádzať dômyselné riešenia a realizovať náročné projekty.

Vývoj štruktúry riešenia

Analyzujeme podnikania nášho klienta a poukazujeme na procesy, ktoré potrebujú automatizáciu. Vyvíjame štruktúru pre automatizáciu riešenia a určujeme, ktoré technológie sú potřebné.

 

Služby DevOps špecialistov

Poskytujeme rady a odborné vedenie našich DevOps špecialistov v oblasti zavádzania vhodného riešenia, jeho ďalšej údržby a podpory.

 

Strojové učenie

Predstavujeme strojové učenie, ktoré uľahčuje analýzu veľkého množstva dát aj ich ťažby. Strojové učenie tiež pomáha vo vývoji algoritmov potrebných pre tréning a komunikáciu robotov.

Analýza dát

Vyberáme a hodnotíme dáta pre strojové učenie.

Analyzujeme činnosť robotov a pomáhame im k dosiahnutiu lepších výsledkov.

 

Vývoj chatbotů

Vyvíjame chatboty na báze technológie Watson Conversation API.

 

 

Center of Excellence

Sme odborníkmi v zavádzaní, aktualizácii a údržbe inteligentných automatizovaných riešení.

 

Jak pracujeme

1Prvý kontakt
2Špecifikácia požiadaviek
3Ponuka
4Realizácia projektu a školenie
5Údržba a podpora

Sme tu pre vás

    Yes
    YesZásad ochrany osobných údajov Pravidiel pre používanie súborov cookies
    IBA Slovakia