Dopravné riešenia IBA Group získali certifikát OpenWay

24 Augusta, 2023 

Globálny vývojár a dodávateľ softvérovej platformy pre digitálne platby OpenWay certifikoval predspracovanie dopravných riešení spoločnosťou IBA Group. Získanie certifikátu potvrdzuje vysoký status IBA Group ako vývojára moderných dopravných riešení kompatibilných s platformou OpenWay.

IBA Group získala certifikáciu Way4 Cards Management Systems, ktorý potvrdzuje integráciu so systémom spracovania na prijímanie platieb v MHD pomocou kariet Visa a Mastercard.

Platiť za cestovanie bankovou kartou v doprave sa donedávna zdalo ako inovácia, dnes je to už každodenná nevyhnutnosť. Aby sme splnili najnovšie požiadavky trhu, naše dopravné systémy musia byť flexibilné a všestranné. Získanie certifikátu od OpenWay nám umožňuje ponúkať kvalitné a overené dopravné riešenia v ešte viacerých regiónoch.

Vadim SmotryaevRiaditeľ technického oddelenia IBA Group

Treba poznamenať, že skôr systém bezkontaktnej platby bankovou kartou v doprave od IBA Group získal certifikát Visa Ready For Transit. Tento program – Visa Ready – umožňuje prevádzkovateľom verejnej dopravy z rôznych regiónov prístup k overeným technologickým riešeniam, ktoré výrazne zvyšujú úroveň osobnej dopravy.

OpenWay Group je popredný svetový vývojár a poskytovateľ softvérovej platformy pre digitálne platby Way4. Program Way4 je distribuovaný po celom svete a používa sa vo viac ako 80 krajinách, vďaka čomu sú platby pohodlnejšie a efektívnejšie pre ľudí na celom svete. Way4 je známy svojou unikátnou najmodernejšou architektúrou OLTP, rýchlym uvedením na trh inovatívnych dátovo riadených platobných služieb, škálovateľnosťou na tisíce transakcií za sekundu a vysokou dostupnosťou.